Kommende arrangementer


Messe

Ribe dyrskue

25.07 2014

Sydvestjysk Landboforening har allieret sig med en stor kapacitet inden for dyrskueverdenen, når det fra i år bliver Erik Nissen, der står for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af Ribe Dyrskue.
www.ribedyrskue.dk
Messe

Hobro dyrskue

26.07 2014

Traditionen tro afvikles Hobro Dyrskue lørdag i uge 30.
Seneste tilmelding er 27. juni for både dyr og maskiner. Tilmelding til tlf. 9657 6804 eller uni@agrinord.dk

Hobro Børnedyrskue
Tilmelding af kæledyr inden den 18. juli. Ved tilmeldign skal du oplyse hvilket dyr, barnets navn og alder samt et telefonnummer.
www.agrinord.dk
Messe

Aulum dyrskue

09.08 2014

Aulum er blevet kendt som dyrskuebyen i det tidligere Ringkjøbing Amt, og fra at være et lille lokalt skue er Aulum-skuet nu vokset til et af de største lokalskuer i landet. Der kommer dyr fra en stor del af landet. Der er også 4H-børnedyrskue. Udover skuet er der maskinudstilling og kræmmerstande.
www.aulumdyrskue.dk
Messe

Langesømessen 2014

21.08 2014

Langesø Messen afholdes den 21. august 2014 kl. 9.00 - 17.00
En specialmesse for producenter, handlende og interesserede i juletræer og pyntegrønt ? afholdes hvert år den 3. torsdag i august.
Over 125 firmaer udstiller på messearealet, som er beliggende i den smukke park.
Messen besøges hvert år af næsten 3000 fagfolk fra ind? og udland.
Messe

Mød Forstplant og Energipoppel på Langesø messen

21.08 2014

Torsdag d. 21. august kan du møde Forstplant og Energipoppel på Langesø messen.

Forstplant er leverandør af kvalitetsplanter til privat og professionel skovdrift. Forstplant besigtiger planterne ved besøg på anerkendte planteskoler i ind- og udland og er på den måde en uafhængig leverandør, der har overblik over hele plantemarkedet.

Forstplant forhandler et meget bredt sortiment af planter til både løv- og nåleskov for eksempel til produktion af juletræer og pyntegrønt. Men også hækplanter, vildtbeplantning og allétræer samt et stort udvalg af buske indgår i sortimentet.

Det er flere årtiers speciale i handel med skovplanter, der danner baggrunden for et bredt sortiment af planter til både løv- og nåleskov. Også planter til produktion af juletræer og pyntegrønt, hækplanter, læhegn, vildtbeplantninger, allétræer samt et stort udvalg af buske kan erhverves gennem Forstplant.

Energipoppel er en hurtigvoksende træart, der kan dyrkes på markjord eller anvendes i skovdrift for at forkorte ventetiden til den første indtægt. Der er flere metoder til at bruge energipoppel i skovplanlægningen f.eks. i spor eller som hjælpetræer, når en ny skov skal anlægges.

Når energitræet er skovet, kan det anvendes til flisfyring i eget fyr eller afsættes til flisfyrede varmeværker, cellulose til papirproduktion og i nogle tilfælde til emballage.

I landbrugsdrift kan energipoppel dyrkes som hele kulturer i perioder på 3-10 år. Energipoppel kan også med fordel bruges til at optimere eksisterende drift ved at afrette krævende arealer eller ved at dyrke på arealer med fritgående dyr.

I regnskaber er det værd at bemærke, at 1 hektar energipoppel svarer til et efterafgrødekrav på 1,2 hektar og at energipoppel tæller som miljøfokusområde i Landdistriktsprogrammet for 2014-2020.

På stand 15 kan du dermed få specialiseret rådgivning om alle områder inden for skovrejsning, læ-beplantning, vildtpleje, dyrkning af juletræer og energitræ.

Kom forbi standen ? tag den korte vej til det rigtige valg til din jord!

Se mere på www.forstplant.dk og www.energipoppel.dk
Messe

Kimbrerskuet

03.10 2014 - 04.10 2014

Kimbrerskuet er fastsat til den 3. og 4. oktober 2014. I forhold til tidligere år vil der ske den ændring, at Forbrugeraftenen vil blive flyttet til lørdag den 4. oktober med start kl. 18.00. Det sker fordi skuet ønsker at afvikle bedømmelsen af alt malkekkvæg fredag aften den 3. oktober fra kl. 18.00.
www.kimbrerskuet.dk
1