Din landsby kan blive en spændende grøn plet

Henning Roed har som formand for Danske Planteskolers hovedbestyrelse store forventninger til kampagnen "Grønne Pletter".


Din landsby kan blive en spændende grøn plet

23.05.12 | 13:00 af Af Sten Søndergaard


Henning Roed har som formand for Danske Planteskolers hovedbestyrelse store forventninger til kampagnen "Grønne Pletter".Formanden for Holbøl Landbohjem, Henry Johannsen, med planerne til den Grønne Plet, der skal afløse det triste areal over for Landbohjemmet.

Gennem kampagnen "Grønne Pletter" sponserer Danske Planteskoler planter for tusinder af kroner på steder hvor de lokale beboere også selv vil gøre en indsats

Landsbyer over hele Danmark har nu mulighed for ganske gratis at få træer, buske og grønne planter for tusindvis af kroner til forskønnelse af torvet, foran skolen eller hvor en gruppe borgere nu kan finde sammen om en spændende, ny ide.

Planterne sponserer foreningen Danske Planteskoler som en led i Kampagnen "Grønne Pletter". Danske Planteskoler har medlemmer over hele landet og det er planen, at kampagnen skal sætte mere fokus på planter og træer som en uundværlig del af vore gader, torve, pladser og andre steder, hvor mange mennesker færdes.

Formanden for Danske Planteskoler hedder Henning Roed. Han siger:

- Det er vigtigt, at både kommunerne og danskerne i al almindelighed genopdager, hvad planter gør for os mennesker. Vi har de senere år set, hvordan man har afviklet planterne på pladser og torve i byerne. Men byrum bliver tomme og intetsigende, når man sætter den sunde fornuft ud af spillet og indretter vores byrum kun med beton og stål. Hvem pokker gider sidde der midt i den slags kolde omgivelser. Planter vi derimod træer og buske og skaber læ og hygge, så kommer folk.

Planteskolerne som plantesponsorer

Kampagnen "Grønne Pletter" handler om, at beboere eller organisationer kan nominere et sted som "Grøn Plet". Det kan være et "hul" mellem husene i en landsby, en kedelig parkeringsplads eller et forsømt torv.

- For os er det vigtigt at holde fast i, at "Grønne Pletter" er henvendt til den brede befolkning. Hvis en kommune skal komme i betragtning, skal der virkelig ligge noget nytænkning bag, understreger Henning Roed.

Kampagnen "Grønne Pletter" har været et par år undervejs, siden den første spæde spire til en idé blev undfanget. Sidste efterår gik første nomineringsrunde så i gang, og her omkring første april besluttede bedømmelseskomiteen så, hvilke projekter der skulle udpeges som "Grønne Pletter" og dermed have nogle af de mange dejlige planter.

- Lidt hårdt skåret ud kan man sige, at "Grønne Pletter" handler om, at Danske Planteskoler sponserer planter til en værdi af en halv million kroner i en samlet pulje hvert år, kampagnen løber. Vi opfordrer så borgere, gerne en gruppe af borgere til at udforme og beskrive et projekt, som de så nominerer på vores hjemmeside "groennepletter.dk". Herefter gælder det så for borgerne om at skaffe stemmer for deres projekt, forklarer Henning Roed.

Samarbejde med Blomstrende Landsby

I sidste omgang er det så et ekspertpanel fra Danske Planteskoler, der på baggrund af projektet, beskrivelsen og stemmerne vurderer, hvilke projekter, som skal have støtte og hvilke, der glider ud.

- Vi ser blandt andet på, om en "Grøn Plet" vil komme en større gruppe mennesker til gode. For eksempel en hel landsby eller beboerne i et boligområde. Vi lægger ogsså vægt på den lokale opbakning og på, at der er frivillige, der vil stå for omlægningen af området, selve plantningen og den løbende vedligeholdelse, fortæller Henning Roed.

Danske Planteskoler har for nylig lavet en aftale om samarbejde med organisationen "Blomstrende Landsbyer" under Landdistrikternes Hus, som vil udbrede kendskabet til "Grønne Pletter" til sine medlemmer.

- På den måde får vi kontakt til 2.000 landsbyer. I mange af dem vil der være ildsjæle, som gerne vil gøre noget for at gøre landsbyerne attråværdige. Det passer som fod i hose til vores koncept, siger Henning Roed.

Blandt de udpegede projekter her i foråret er landsbyen Holbøl nogle få kilometer nord for grænsen mod Tyskland. Her står Holbøl Landbohjem og Landbohjemmets formand Henry Johannsen bag nomineringen, godt støttet af Borgerforeningen. Det betyder, at frivillige fra hele byen er i gang med at plante parkeringspladsen over for Holbøl Landbohjem til, så Holbøl hurtigt hurtigt får en smuk og værdifuld grøn plet midt i byen.

- Vi lægger vægt på, at det er beboerne bredt, der står for plantningen og vi håber meget, at landsbyen også tager de unge med ud og plante den dag. Det betyder meget, at også de unge føler ejerskab, mener Henning Roed.

Ny runde frem til 1. august

Henning Roed er ganske udmærket klar over, at man bare ikke lige omlægger en trist, nedslidt parkeringsplads til en blomstrende grøn oase midt i landsbyen. Der skal viden, erfaring og overblik til.

- Derfor henviser vi også gerne til en gruppe af landskabsarkitekter, som landsbyerne selv kan tage kontakt til, så de kan få professionel hjælp til udformningen af projektet. Der skal som regel et par faglige briller på, for at projekter af den art kan lykkes, ved Henning Roed af erfaring.

Næste nomineringsrunde løber frem til 1. august, hvor det ikke kun gælder nomineringen, men også at få så mange mennesker som muligt til at stemme på projektet. Det sker på Grønne Pletters hjemmeside. Den 15 august vælger ekspertpanelet i Danske Planteskoler så de projekter ud, der får sponseret træer og planter.

Foreløbig er der tre nominerede projekter. Et i Blenstrup sydøst for Aalborg, et projekt til et lystanlæg i Bøvlingbjerg vest for Holstebro og et projekt, der skal give 54 ældre på det lokale plejehjem i Tarm bedre udendørs forhold.

Men der er plads til at nominere mange flere projekter på "groennepletter.dk".

Flere artikler

11.04.14 |
14:40
15.04.14 |
10:36
15.04.14 |
10:08
14.04.14 |
10:23
11.04.14 |
09:59
09.04.14 |
14:47
04.04.14 |
10:21
04.04.14 |
10:19
08.04.14 |
13:27

Mest læste - top 3

2 Plæneklip med over 180 km/t Plæneklip med over 180 km/t

09.04.14 | 14:47

3 Nyt til haven Nyt til haven

04.04.14 | 12:07

Se også...

Ideer til det lille landbrug

Ideer til det lille landbrug

16.04.14 | 11:19  Hvis man drømmer om et deltids- eller fritidslandbrug, så bliver der fire muligheder i år for at komme ud og se, hvordan andre driver deltidslandbrug. LMO inviterer nemlig alle interesserede til bedriftsbesøg. Ved alle besøg vil der være specialister fra LMO til stede. Hele pakken af besø...

Pigen i den røde kjole tog fotopræmien

Pigen i den røde kjole tog fotopræmien

11.04.14 | 19:39  En Stihl motorsav til en værdi på 3.495 kroner er snart på vej til Jacob Teilberg Andersen i Fjerrritslev. Han er nemlig mesteren bag vinderbilledet i denne udgave af Fritidsmarkedets fotokonkurrence. Temaet var "Forår", og Fritidsmarkedets dommerpanel er blevet enig om, at billedet af ...

Ingen privat trappe til strand

Ingen privat trappe til strand

15.04.14 | 12:20  Har man en strandejendom gælder det om at tænke sig godt om, inden man lader den lokale tømrer etablere en trappe mellem grunden og strandarealet. Det kræver nemlig dispensation fra reglerne om kystbeskyttelseslinien, og en sådan dispensation er nærmest udelukket på forhånd. - Der gives ...

Til toppen