Spildevands-rens med tagrør og gul iris

Gul iris er en af de planter, der effektivt renser spildevand i et beplantet filter.


Spildevands-rens med tagrør og gul iris

20.06.12 | 09:00 af sts


Gul iris er en af de planter, der effektivt renser spildevand i et beplantet filter.Kilian Water har en lille demo-opstilling, der viser principperne i et beplantet filteranlæg.

Rodzoneanlæggene er blevet til effektive beplantede filtre og godkendt som rensningsanlæg

Rensning af spildevand med rodzoneanlæg er i dag afløst af en teknik, der kaldes "beplantede filtre". Der er sket en stor udvikling på dette område, anlæggenes renseevne blevet markant forbedret samtidig med, at filtrenes størrelse er blevet mindre, fordi leverandørerne er blevet langt bedre til at understøtte naturens egne enkle principper og virkemåder, når de anlægger nye beplantede filtre.

Derfor blev det beplantede filter godkendt som rensningsanlæg i en rapport fra Miljøstyrelsen i 2004.

Fælles om udgifterne

Et lille "beplantet filter" kan etableres hos den enkelte husstand, men flere naboer kan også vælge at gå sammen om et større anlæg som fælles løsning i et bestemt område. Det er normalt billigere for den enkelte husejer.

Det beplantede filter renser spildevandet på en enkel og naturlig måde. Planterne, normalt tagrør og gul iris renser spildevandet, så det lever op til til kommunens nyeste krav. Derfor kan det rensede spildevand afledes til et eksisterende afløb, for eksempel et markdræn. Det rensede vand kan også nedsives eller måske endda forskønne området med en lille dam.

I alle tilfælde sparer ejerne tilslutningsbidrag på kloak samt spildevandsafgift.

Rådgivning er nødvendig

Kilian Water er en af de virksomheder, der har specialiseret sig i håndtering af spildevand i ukloakerede områder ved hjælp af for eksempel pilefordampningsanlæg og beplantede filtre.

Kilian Water kan vejlede husejere i at træffe den rigtige beslutning, når der skal vælges et spildevandsanlæg. Der skal tages hensyn til både plads, investering, drift, vedligeholdelse og de afstandskrav, der gælder for hver anlægstype.

Billigt i strøm

Strømbesparelser er i fokus i denne tid og Kilian Water fremhæver derfor, at det beplantede filteranlæg kun bruger 12,4 kilowattime per person om året. For en normal husstand på fem personer svarer det til 62 kilowattimer om året.

Men det kan gøres endnu billigere. Kilian Water leverer en "pumpe", som fungerer helt uden strøm. Den bygger på et hævert-princip og kan fungere som stødbelaster i forbindelse med et pilefordampningsanlæg, et nedsivningsanlæg eller et biologisk sandfilter.

Kilian Water deltager på Landsskuet i Herning med et beplantet filter i drift i fuld skala. Så kan man selv få et indtryk af fordele og ulemper ved systemet.

Flere artikler

11.04.14 |
14:40
15.04.14 |
10:36
15.04.14 |
10:08
14.04.14 |
10:23
11.04.14 |
09:59
09.04.14 |
14:47
04.04.14 |
10:21
04.04.14 |
10:19
08.04.14 |
13:27

Mest læste - top 3

2 Plæneklip med over 180 km/t Plæneklip med over 180 km/t

09.04.14 | 14:47

3 Nyt til haven Nyt til haven

04.04.14 | 12:07

Se også...

Ideer til det lille landbrug

Ideer til det lille landbrug

16.04.14 | 11:19  Hvis man drømmer om et deltids- eller fritidslandbrug, så bliver der fire muligheder i år for at komme ud og se, hvordan andre driver deltidslandbrug. LMO inviterer nemlig alle interesserede til bedriftsbesøg. Ved alle besøg vil der være specialister fra LMO til stede. Hele pakken af besø...

Pigen i den røde kjole tog fotopræmien

Pigen i den røde kjole tog fotopræmien

11.04.14 | 19:39  En Stihl motorsav til en værdi på 3.495 kroner er snart på vej til Jacob Teilberg Andersen i Fjerrritslev. Han er nemlig mesteren bag vinderbilledet i denne udgave af Fritidsmarkedets fotokonkurrence. Temaet var "Forår", og Fritidsmarkedets dommerpanel er blevet enig om, at billedet af ...

Ingen privat trappe til strand

Ingen privat trappe til strand

15.04.14 | 12:20  Har man en strandejendom gælder det om at tænke sig godt om, inden man lader den lokale tømrer etablere en trappe mellem grunden og strandarealet. Det kræver nemlig dispensation fra reglerne om kystbeskyttelseslinien, og en sådan dispensation er nærmest udelukket på forhånd. - Der gives ...

Til toppen