Abonnementsartikel

Naturstyrelsen kæmper fortsat for at holde antallet af vildtlevende mink i den danske natur nede.

På fem år er det lykkes Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund at stable et korps af 175 minkfangere på benene. De hjælper med at begrænse skaden fra mink, som er sluppet ud i den danske natur.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Takket være de frivillige jægere fanges der mellem 2-300 mink om året i særligt udpegede indsatsområder, hvor minken udgør en væsentlig fare mod fuglene. Det svarer til, at der her fanges cirka 10 procent af det årlige vildtudbytte.

Dermed har de frivilliges bekæmpelse af mink i Danmark nået et tilfredsstillende omfang og aktivitetsniveau, konkluderer DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, ved Aarhus Universitet i en evaluering af indsatsen.

- Minken findes stort set over hele landet, og det vil være helt enormt ressourcekrævende at forsøge at udrydde minken helt fra den danske natur. I stedet arbejder vi med at bekæmpe minken i de naturområder, hvor de gør størst skade. De frivillige løfter en enorm indsats. De kender naturområderne og har en klar fornemmelse af, hvor der er størst chance for at fange mink, siger Thomas Borup Svendsen, skovrider i Naturstyrelsen.

Effektive flydende fælder

I kampen mod mink bruges en kombination af trådfælder med sms-alarm og flydende slagfælder, der slår minken ihjel hurtigt. Fælderne flyder på vandet for at mindske risikoen for, at andre dyr går i dem. Det drejer sig blandt andet om ilder, lækat og skovmår, der alle er arter, som er hjemmehørende i Danmark. Der er i hele projektets levetid fanget en brud, en ilder og fire lækatte sammenlignet med 750 mink i de anvendte slagfælder. Det svarer til en bifangst i slagfælder på mindre end en procent.

De nye fældetyper har desuden gjort det mere attraktivt og motiverende at være med i projektet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Henrik Pedersen er en af de frivillige, der fanger mink på Mors. Han har været med i projektet siden 2015, og han har fanget 20-25 mink.

- Jeg oplever, at slagfælderne er enormt effektive og meget arbejdsbesparende. Det betyder meget, at jeg kan placere fælderne præcis de steder, hvor jeg mener, at der er størst chance for fangst uden at skulle tænke på, om det er for besværligt i forhold til at skulle tilse fælden.

Effekter på fugleliv

DCE's evaluering peger på, at den dokumentation, der indtil nu er indsamlet i bekæmpelsesprojektet, ikke er tilstrækkelig til at vurdere, om indsatsen har haft en reel effekt i forhold til at reducere den fritlevende minkbestand og dermed forholdene for sårbare fugle og pattedyr.

Naturstyrelsen modtager dog løbende tilbagemeldinger fra lokale minkfangere som beretter om positive effekter på fuglelivet.

- Vi har været med siden 2013 og fanget 32 mink. Vi oplever helt klart en positiv sammenhæng imellem minkbekæmpelsen og fuglenes ynglesucces. I den periode vi har bekæmpet mink her på Langeland, har vi oplevet flere vadefugle og i et enkelt område har vi for første gang i over 20 år igen set ynglende rørdrum, siger Johannes Hansen, frivillig minkfanger på Langeland og medlem af Dansk Ornitologisk Forening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Naturstyrelsen udvælger løbende nye områder og hører altid gerne fra frivillige jægere, som vil være med til at opsætte og tilse minkfælder.