Abonnementsartikel

Landmændene er nødt til at prioritere, når de vander. I det vestjyske bærer afgrøderne på flere lokaliteter tydeligt præg af høje temperaturer og mangel på nedbør. De høje temperatur har medvirket til en eksplosiv vækst i afgrøderne og dertil en meget høj fordampning, skriver Sagro.

Sagros planterådgivere oplever allerede nu, at der er tegn på afgrøder, der er tørkeramte. Med udsigt til beskedne mængder nedbør vil det koste udbytte de steder, hvor der ikke kan eller bliver vandet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Derfor skal man prioritere hårdt, siger planterådgiver Christina Skelmose Jørgensen, Sagro.

- Det er så forskelligt, hvad der er af afgrøder i markplanerne, og hvad den enkelte landmand bør prioritere at vande.

Hun anbefaler, at man prioriterer de marker, der har det største udbyttepotentiale herunder gode førsteårs græsmarker, og samtidig skeler til, hvilke afgrøder, der bedst kan stå en tørkeperiode igennem, som eksempelvis rug.

I den modsatte ende af skalaen er en stadigt mere populær afgrøde som hestebønner, der fylder noget i det vestjyske, ekstremt sårbar overfor vandmangel. Desuden er majsene langt fremme nu. Dermed øges vandforbruget markant, i takt med at de lukker rækkerne, så det kan blive nødvendigt med en tidlig vanding for simpelthen at holde liv i dem. Begynder de at blive grålige og stå lodret op, er de meget klemt og bør vandes.

Ikke sjatvande

Christina Skelmose Jørgensen påpeger også, at man skal vande op, så der er fyldt til markkapacitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det nytter ikke noget med noget sjatvanding, siger hun.

Sagros planterådgivere oplever allerede nu på markbesøg, at der er kornmarker, der nu er så tørre, at der må forudses så stort udbyttetab, at høst ikke kan betale sig, heller ikke med egentlig nedbør.

Det er dog i høj grad ejendomme, der er afhængige af grovfoder til dyrene, der risikerer at stå med store udfordringer, hvis tørken fortsætter.