Abonnementsartikel

Sydlig blåhals er i foråret 2018 for første gang blevet systematisk overvåget som led i Miljøstyrelsens NOVANA-program for naturen.

Den intensiverede overvågning skal blandt andet bidrage til mere viden om sydlig blåhals udbredelse i fuglebeskyttelsesområderne. I de områder er Danmark forpligtet til at beskytte sydlig blåhals levesteder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Genindvandrede i 1992

Sydlig Blåhals genindvandrede som dansk ynglefugl i 1992, da et par ynglede ved Magisterkogen nær Tønder. Siden har Sydlig Blåhals spredt sig til det meste af Jylland, mens den fortsat er sjælden på øerne.

De nye observationer af sydlig blåhals vil blive præsenteret i Natura 2000-basisanalyserne i 2019, og oplysningerne vil indgå i de kommende Natura 2000- planer, der ventes offentliggjort i efteråret 2021.