Abonnementsartikel

Fisk og bunddyr kan foreløbig trække vejret nogenlunde ubesværet i de åbne farvande og i de dybe fjorde til trods for det rekordvarme og solrige vejr.

Det viser Miljøstyrelsens helt nye målinger fra 28. maj til 8. juni. Iltsvindet begrænser sig foreløbig til lavvandede dele af Limfjorden og Mariager Fjord samt i Arkona-bassinet i den vestlige del af Østersøen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Iltsvind i det nuværende omfang er ikke usædvanligt på denne årstid. I 2016 var iltsvindet for eksempel mere udbredt på nuværende tidspunkt, siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen fra Miljøstyrelsen.

Når iltsvindet ikke er mere udbredt skyldes det, at der i de dybere havområder er oplagret meget ilt, og at det varme vejr endnu ikke er trængt ned til bundvandet, hvor havstrømme mange steder tilfører friskt, iltrigt vand.

Iltsvind på lavt vand

I nogle fjorde er situationen en anden. I Limfjorden og Mariager Fjord har Miljøstyrelsen målt kraftigt iltsvind på lavt vand, hvor koncentrationen af ilt er under to milligram per liter, og der er også lokale observationer fra blandt andet Odense Fjord af såkaldte bundvendinger, hvor der frigives svovlgasser fra rådnende planter på havbunden.

-I det varme vejr stiger temperaturen hurtigt på det lave vand særligt i fjordene. Algerne vokser hurtigt i varmen, og når døde alger falder ned på bunden, rådner de med det samme. Og så opbruges ilten lynhurtigt, siger Harley Bundgaard Madsen.

Fisk og bunddyr kan ikke tåle iltsvind i længere tid. Fiskene vil normalt svømme væk, mens muslinger og havorme vil dø efter nogen tid. En periode med blæst vil ret hurtigt kunne genetablere normale iltforhold på det lave vand. Bølger og strøm skyller rådnende alger væk og bringer nyt iltrigt vand ind til kysten.