Abonnementsartikel

Hvor ender vores tøj, puder, gardiner og andre tekstiler, når vi er færdige med at bruge det?

For at få svar på det spørgsmål har Miljøstyrelsen kortlagt danskernes, erhvervets samt den offentlige sektors forbrug af tekstiler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Danske husholdninger køber 75.000 tons tøj og boligtekstiler om året til privat forbrug. Det svarer til 13,2 kilo per person. Efter endt brug bliver knap halvdelen af tekstilerne givet videre til nye formål. Den anden halvdel af tekstilerne ender i blandet affald til forbrænding

Erhverv og den offentlige sektor indkøber årligt 10.000 tons tekstiler, men har mindre fokus på det videre liv. Her bliver kun 10 procent af alle tekstiler genbrugt eller genanvendt.

Indsamling

Danskerne har en høj indsamlingsrate for tekstiler sammenlignet med andre nordiske lande, fremgår det af undersøgelsen. Det er godt, fordi tøj og tekstiler hører til i toppen af de miljøbelastende forbrugsgoder sammen med boliger, transport og fødevarer.

Indsamlingsraten er relativ høj, men der er plads til forbedring. Næsten halvdelen af de kasserede tekstiler ville kunne være genbrugt som tøj, eller genanvendt som tekstilfibre i ny produktion af tekstiler. I dag bliver de i stedet brændt på forbrændingsanlæg, som en del af de blandede affaldsstrømme. Dette spild anslås at koste omkring 100 millioner kroner om året i tabt genbrugs- og genanvendelsesværdi.

De nye EU-affaldsdirektiver, der netop er vedtaget, foreskriver, at der fra 2025 skal indsamles tekstiler.