Abonnementsartikel

Stenrev, yngleøer og græssede strandenge er en del af de tiltag, der indgår i de kommende syv års indsats for kystfugle i den Vestlige Østersø. Projektet skal både forbedre eksisterende levesteder og skabe nye. Ambitionen er at forbedre så mange af fuglenes levesteder som muligt - både ynglesteder, rasteområder og hvor fuglene søger føde. Projektet omfatter både indsatser på land og indsatser til havs.

I løbet af de 7 år, projektet varer, vil projektet stå bag en række formidlingsindsatser, særligt med fokus på børn og unge.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samarbejde på tværs

Projektet er blevet til i et samarbejde hen over myndighedsskel. De 10 partnere i projektet omfatter både kommuner, statslige styrelser, et universitet, en privat naturbeskyttelsesfond og en tysk naturbeskyttelsesorganisation. I spidsen for projektet står Middelfart Kommune.

Borgmester Johannes Lundsfryd er glad for den tillid de øvrige partnere har vist kommunen og er stolt over, at Middelfart Kommune står i spidsen for et så ambitiøst projekt.

- Vi er 10 partnere, der nu går sammen om at gøre en forskel for naturen. Projektet er unikt med sin brede sammensætning med mange forskellige typer af partnere. Og så synes jeg det giver projektet ekstra tyngde, at vi har en tysk partner med, så projektet bliver grænseoverskridende, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

Hos Naturstyrelsen er vicedirektør Signe Nepper Larsen også glad for det samarbejde, der nu skal i gang.

- Staten ejer arealer i hele Danmark, og det betyder meget for os, at vi også kan samarbejde lokalt, når vi gør en indsats på vores egne arealer. Forbedringer for naturen kræver samarbejde - ikke mindst når det gælder kystfugle, siger Signe Nepper Larsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

International beskyttelse

De 14 arter af kystfugle, som projektet er målrettet, er alle omfattet af en særlig beskyttelse på EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv. Projektet gennemføres som 22 delprojekter i 11 områder i den vestligste del af Østersøen fra Møn over Langeland til Slesvig-Holsten og op igennem og langs Lillebælt. Alle områder indgår i det europæiske Natura 2000-netværk. Projektet vil derfor også medvirke til at udbrede kendskabet til det europæiske Natura 2000-netværk.

Formand Martin Iversen fra Fugleværnsfonden glæder sig også over, at projektet nu har fået bevilling fra EU.

- I Fugleværnsfonden glæder vi os meget til at komme i gang med vores nu sjette EU LIFE-projekt, som i den grad vil forbedre forholdene for nogle af Danmarks mest sårbare fuglearter. Denne gang gælder det hav-, fjord- og dværgterne, brushane, klyde og mosehornugle i vores sydlangelandske naturreservat, hvor en del af projektet skal udføres. Vi har efterhånden mange års erfaring med naturforvaltning for fugle, og ser frem til at være med til at skabe forbedringer for nor, strandenge, rørskove og overdrev, som er de gældende naturtyper her, siger Martin Iversen.

Projektets samlede budget er på 62 millioner kroner, som hovedsaligt finansieres af EU's LIFE-fond. Projektet har også opnået støtte fra 15. Juni Fonden og fra AP Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.