Abonnementsartikel

Vand giver liv. Det er en gammelkendt sætning, og at den stadig holder, ses tydeligt i Silkeborg Sønderskov. Her har Naturstyrelsen over de seneste få år genoprettet og nyoprettet en række vandhuller. Resultatet er nærmest en eksplosion i antallet af frøer. Netop i disse dage er årets unger i fuld gang med landgangen, og nogle steder vrimler det med små hoppende væsener.

Tidligere var der her tre kendte ynglelokaliteter for butsnudet frø. Bestanden opgøres bedst ved at tælle mængden af ægklumper. Antallet af ægklumper har tidligere været opgjort til at ligge mellem cirka 100 og 200 klumper. I år var resultatet mindst 1500 ægklumper fordelt på 10 lokaliteter. Flest æg var der i Skrubkærene ved Rødebæksvej, hvor cirka halvdelen af æggene var lagt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det kan være svært fuldstændig at vurdere effekten af de nye områder, men mængden af frøer er en god indikator. Bestandsudviklingen er glædelig, men også det at frøerne nu er spredt på flere steder giver en meget mere robust situation. Skulle der ske noget uventet, som fortrænger dyrene fra en lokalitet, så er der nu flere naboområder, hvor de kan genindvandre fra. Tiden vil også vise, om bestanden af andre vanddyr stiger, og det samme gælder for de dyr, der lever af frøer, for eksempel snoge, siger Søren Hald, skovrider i Naturstyrelsen.

Målrettet indsats

Naturstyrelsen har i en årrække arbejdet målrettet med at forbedre leveforholdene for netop vanddyr i Sønderskoven. Netop denne skov har mange mindre lave områder, hvor der historisk er blevet gravet grøfter og afvandet. Her har Naturstyrelsen lukket grøfterne igen, så der igen står vand. Eksempelvis i et drænet område med asketræer, der var døde af sygdom. Ved at lukke en grøft, er der her genopstået to større sumpområder med det passende navn Skrubkær.

Resultatet af indsatsen er i alt over 20 nye vådområder i Sønderskoven.