Abonnementsartikel

De gode råd er nævnt før, men de kan godt tåle at blive gentaget. Rammer skærebordet en sten, kan der komme en gnist, og det kan let starte en brand, som let breder sig i vinden, så afgrøder på store arealer går tabt. Der er samtidig risiko for skader på personer og maskiner.

Flere markbrande er blevet anmeldt, skriver TopDanmark i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Selvom høsten kun er startet i begrænset omfang, har Topdanmark i de sidste dage fået anmeldelse om flere markbrande, som er opstået mens mejetærskeren kørte i marken. En landmand har endda haft to brande. Den sandsynlig årsag er, at skærebordet har ramt en sten og en gnist har antændt halmen, fortæller Svend-Anker Worm fra Topdanmark i en pressemeddelelse.

Landmændene har brug for halmen, så løsningen er ikke at bare sætte en høj stub. Man bør derimod sikre sig, at man har mulighed for at begrænse og slukke en eventuel brand.

Svend-Anker Worm - Topdanmark

- Landmændene har brug for halmen, så løsningen er ikke at bare sætte en høj stub. Man bør derimod sikre sig, at man har mulighed for at begrænse og slukke en eventuel brand, skriver han i pressemeddelelsen.

Tag vand med ud i marken

Vand er et godt slukningsmiddel, og det er derfor godt, hvis man kan tage en gyllevogn med vand ud i marken. Jacob Justesen, landmand i østjylland, har monteret en tank foran på traktoren og så tilsluttet tanken til en højtrykspumpe - en rigtig smart og sikker ide, som kun har kostet ca. 1500 kr. til pumpen og et par timer i værkstedet.

En traktor med plov eller kraftig harve er også en god ide. Det giver mulighed for at lave et sort bælte, så branden ikke breder sig. Endelig må man ikke glemme pulverslukkere og branddaskeren, idet en hurtig reaktion ofte kan stoppe branden i opløbet.