Abonnementsartikel

Hvor går man hen i Danmark, hvis man gerne vil opleve truede og sjældne arter?

Erhvervs-ph.d. Erik Buchwald har som led i sin afhandling for Naturstyrelsen og Københavns Universitet gennemgået 22 millioner observationer af alt, hvad der kan krybe, flyve og gå i den danske natur for at kortlægge andelen af truede arter i statens skove og naturområder. Det skriver Naturstyrelsen på sin hjemmeside.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Effektiv indsats

- Omdrejningspunktet for hele projektet har været at finde ud af, hvor og hvordan man i Danmark kan gøre en effektiv indsats for at forhindre tabet af forskellige arter på statens skov- og naturområder. Det har først og fremmest givet os en masse nyttig viden om, hvad de forskellige dyr og planter har af præferencer, som vi sammen med andre analyser har brugt til den nye udpegning af mere biodiversitetsskov, siger erhvervs-ph.d. Erik Buchwald.

Forpligtet til at beskytte

Analysen tager udgangspunkt i en omfattende opgørelse over, hvor der er observeret flest af de såkaldte 2020-måls-arter i løbet af de seneste tre årtier. 2020-måls-arterne henviser til arter, der er truede på nationalt, europæisk og globalt niveau, og som 192 lande, inklusiv Danmark, har forpligtet sig til at beskytte. En liste der også kan bruges af alle, der gerne vil have unikke oplevelser i den danske natur.

- De statslige naturområder med flest registrerede truede arter hænger ikke så overraskende sammen med steder, hvor naturen har fået plads. Alle steder har deres egne specialiteter, fra Møns blomsterrigdom, over sommerfugle i Mols Bjerge til Jægersborg Dyrehaves ældgamle træer, der er guf for biller og svampe. De er alle et besøg værd - for både biologinørderne og den almindelige skovgæst, siger Erik Buchwald.

De mest artsrige skove og naturområder

En række skove er såkaldte hot spots med mindst 100 af 2020-måls-arterne. De er alle mindst 538 hektar store, og flere af dem er allerede udlagt til urørt skov eller er underlagt en ekstra beskyttelse.

Svampe og insekter udgør en meget væsentlig del af arterne, hvilket skyldes, at der findes suverænt flest arter inden for disse to grupper.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tisvilde Hegn

192 truede arter. Lysåben nåleskov og Sjællands største sandflugtsplantage der er levested for mange insekter, krybdyr og småfugle. Fx de særligt truede arter stor enggræshoppe, blank gæstemyre og violet koralsvamp. Plantagen rummer desuden bestande af natravn og sortspætte.

Klinteskov på Møn

179 truede arter. Stor blomsterrigdom og mange sjældne orkideer og svampe, der er knyttet til den kalkrige jordbund. Fx orkideerne rød skovlilje, storblomstret hullæbe og horndrager. På Møns Klint kan man også opleve verdens hurtigste dyr, vandrefalken.

Gribskov

120 truede arter. Meget varieret skov med både nåle- og løvtræer og store vådområder. Ynglende fiskeørn og havørn samt en betydelig bestand af rødrygget tornskade. Af særligt truede arter kan nævnes natsommerfuglen skinnende jordfarveugle og grøngul pastelporesvamp.

Jægersborg Dyrehave

116 truede arter. Rummer store sletter som har været græsset af hjortevildt i århundreder. Den lokalitet i Danmark, hvor der er registreret flest sjældne og hensynskrævende svampearter, fx vokshatte og egetunge. Hertil kommer den sjældne bille urskovshvepsebuk og Danmarks eneste sted med både ferejer og damrokker, som er urgamle krebsdyr.

- Almindingen: 116 truede arter. Bornholms største sammenhængende naturområde præget af et kuperet, klippefyldt terræn og sprækkedale. Almindingen er levested for en lang række sjældne og truede arter, fx Bechsteins flagermus, svampen prægtig mælkehat og edderkoppen orange hjulspinder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mols Bjerge

108 truede arter. I Mols Bjerge finder man Danmarks største arealer med overdrev, der har været græsset gennem århundreder. 60 procent af Danmarks insektarter er registreret her, og man kan fx finde et mylder af sommerfugle, herunder okkergul pletvinge og den truede og farverige mariehøneedderkop.

Erik Buchwald har fået støtte fra Innovationsfonden til sin erhvervs-ph.d., der er gennemført i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Københavns Universitet.