Abonnementsartikel

I den danske del af Vadehavet blev der i 2018 talt 228 voksne gråsæler. Det er en fremgang på tre procent i forhold til 2017. Gråsælen var ellers helt forsvundet fra den danske del af Vadehavet, indtil man i 2007 for første gang i næsten 100 år opdagede tre gråsælunger på blandt andet Fanø.

Forskerne betegner nu gråsælbestanden i Vadehavet som stabil.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Overvågningen af gråsæler og den aktuelle tælling i Vadehavet er en del af Miljøstyrelsens naturovervågning. DCE Aarhus Universitet tæller sæler fra fly fire gange om året i tæt koordinering med de to øvrige Vadehavslande, Tyskland og Holland.

Den seneste tælling af voksne sæler viste, at der på tælledagen var 6.144 sæler på land. Det er en stigning på 13 % i forhold til 2017. Hovedparten af bestanden befinder sig i den Hollandske del af Vadehavet og på Helgoland.

Tælles om foråret

De voksne sæler tælles om foråret, hvor de på grund af deres fældningsperiode opholder sig meget på land. Gråsælens unger tælles derimod om vinteren, hvor de fødes og har en hvid pels, som ikke er vandskyende. Derfor opholder de sig meget på land og er lette at tælle.

Danmark overvåger gråsælbestanden blandt andet som en følge af forpligtigelserne efter Havstrategidirektivet og Habitatdirektivet.

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde imellem Holland, Tyskland og Danmark har eksisteret i cirka 40 år, og i snart 30 år har én af hovedhjørnestenene været beskyttelsen af sæler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Beskytter sælerne

Sælforvaltningsplanen er netop blevet vedtaget i en opdateret version af de tre landes ministre på miljøområdet på den seneste ministerkonference i Leeuwarden i Holland sammen med en ny deklaration der udstikker den politiske retning for samarbejdet på en lang række områder, blandt andet sæler.

boa