Abonnementsartikel

En lille brand kan slukkes, før den udvikler sig til en katastrofe. Det tyder på, at 2018 bliver rekordår, når det gælder antallet af høstbrande. Men heldigvis bliver de fleste slukket, før de når at brede sig.

- Næsten en tredjedel af de anmeldte brande har landmanden selv slukket, og vi tror, at der er mange brandskader, som ikke er anmeldt, fordi branden er slukket så hurtigt, at skaden er under selvrisikoen, siger agronom Svend-Anker Worm fra Topdanmarks Landbrugsafdeling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er talrige eksempler på, at landmændene har taget forholdsregler, så de kan slukke eller begrænse en brand i forbindelse med høsten.

Stort beredskab

Mange landmænd er bevidste om den store brandrisiko og har derfor i mange tilfælde valgt at have deres eget beredskab parat. Det er mange, der har gyllevogn, sprøjte eller vandvogn med i marken, når de høster, ligesom der mange steder står en traktor med påmonteret harve klar til at begrænse en brand. Udover den pulverslukker, der skal være på mejetærskeren, har nogle landmænd samlet nogle pulverslukkere, som de har med i marken, klar til hurtig indsats.

- Det er fantastisk, at der er så stort et beredskab, klar til at slukke ens egen og naboens markbrand, og at beredskabet er etableret på eget initiativ. Det er flot og meget ansvarligt, siger Svend-Anker Worm.

Pas på når bilen parkeres

De fleste markbrande skyldes gnister fra mejetærsker eller andre maskiner. Men man skal også være opmærksom på, hvor man parkerer, hvis man tager bilen ud i marken. Katalysatoren på moderne biler kan blive meget varm, og kører man for eksempel over et halmskår eller lignende, kan strålevarmen antænde halmen.

Topdanmark har midt i høsten modtaget anmeldelse af 32 markbrande, 21 brændte mejetærskere samt 8 pressere og venter en fortsat strøm af anmeldelser.