Abonnementsartikel

Der blev udført over 69.000 energimærkninger af bygninger i 2017. Energistyrelsens kvalitetskontrol viser, at 79 procent af de eksisterende bygninger, der blev kontrolleret, fik tildelt et korrekt energimærke. Det er en fremgang i forhold til 2016, hvor 69 procent af de kontrollerede energimærkninger fik tildelt det korrekte energimærke.

Kvalitetskontrollen viser, at den hyppigste usikkerhed i energimærkningerne er forbundet med bygningens overfladeareal som følge af forkerte opmålinger af bygningens ydervægge. I nye bygninger skyldes et forkert tildelt energimærke ofte, at isoleringen af bygningens tekniske installationer ikke er registreret korrekt. Da energimærkningsskalaen er trinvis, vil nogle mærker ligge tæt på grænsen til et andet mærke, og kan derfor med meget få vurderingsmæssige skøn skifte placering på skalaen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Øget digital kontrol

Energimærkningsfirmaerne er forsat gode til at udarbejde energibesparelsesforslag, som er et af de primære formål med ordningen. Energistyrelsens kvalitetskontrol for 2017 viser, at energimærknings­firmaerne er blevet bedre til at formidle indholdet i energimærkningsrapporterne til modtagerne, og at 84 procent af energimærkningerne har medtaget alle væsentlige og relevante forslag i rapporterne.

Energistyrelsen har blandt andet øget den digitale kontrol i indberetnings­programmerne med henblik på at minimere antallet af fejl. Energi­mærkningsfirmaerne bliver således allerede ved indberetning af mærket, gjort opmærksom på manglende indtastninger eller indtastninger, der afviger væsentligt fra forventede værdier. Energistyrelsen ændrede pr. 1. juli 2018 bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, så der nu i forbindelse med fejl eller mangler i en energimærkning, og når særlige omstændigheder taler for det, er mulighed for at påbyde energimærkningsfirmaerne en ekstraordinær efterprøvning af deres kvalitetsledelsessystem inden for en af styrelsen fastsat frist.