Abonnementsartikel

Med et kamera monteret på sprøjten kan man nøjes med at pletsprøjte præcist på de områder af marken eller på golfbanen, hvor der er ukrudt.

Det er blot en af metoderne til at bruge pesticider mere præcist og dermed klare sig med mindre mængder. Den slags gode løsninger inden for sprøjte- og præcisionsteknologier skal udbredes, og derfor støtter miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen projekterne med 1,3 mio. kroner.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Der findes masser af viden og teknologi inden for præcisionssprøjtning, som kan reducere brugen af pesticider. For nogle afgrøder kan præcisionssprøjtning mindske forbruget af ukrudtsmidler med 25 procent. Som en udløber af aftalen om pesticidstrategien sætter vi nu gang i en række projekter, så det bliver det muligt at videreudvikle og få udbredt de mange gode løsninger til brug i marken, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Nyt partnerskab

Projekterne er en del af det nyligt oprettede partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi, og projekterne gennemføres i et tæt samarbejde mellem bl.a. landmænd, gartnere, universiteter, rådgivere og sprøjteproducenter.

Projekternes formål er bl.a. at udveksle erfaringer og skabe samarbejde på tværs af faggrupper og sætte ekstra gang i brugen og udviklingen af teknologier på området. Det skal reducere forbruget af pesticider og sørge for, at man får mest muligt ud af de pesticider, der bruges.

Stor interesse

Interessen for at deltage i projekterne har været stor. Miljø- og Fødevareministeriet har modtaget 30 ansøgninger på tilsammen 3,7 millioner kroner. Nu er 12 af projekterne blevet udvalgt og har fået tilsagn om i alt 1,3 millioner kroner i støtte. Alle projekterne afsluttes inden årsskiftet.

- Det er rigtig godt, men på sin vis også logisk, at der fra landbruget er så stor interesse for at deltage i partnerskabets projekter, og jeg håber, at det kan føre til en masse "aha-oplevelser" både i og uden for jordbruget. Det er godt for både miljøet og landmandens bundlinje, at man kun bruger pesticider præcist, hvor de har effekt, og kun når de har effekt, siger Jakob Ellemann-Jensen.