Abonnementsartikel

For nylig iværksatte Landbrugsstyrelsen et nyt pilotprojekt, hvor 20 landmænd skal anvende præcisionsudstyr til at fastsætte kvælstofbehovet optimalt og tildele gødning mere præcist på markerne. Landmændene kan drage økonomisk gavn af teknologien, og en bedre og mere præcis udnyttelse af kvælstof er godt for miljøet, da mængden af udvasket kvælstof bliver reduceret. Geoteam, der specialiserer sig i præcisionslandbrug, assisterer med rådgivning.

- Ved at bruge gødning og pesticider optimalt, bliver det enklere for landbruget at levere i forhold til miljøindsatser. I pilotprojektet er vi i dialog med de 20 landmænd og prøver at komme tættere på deres virkelighed og finde ud af, hvilke udfordringer de kæmper med. På den måde kan vi tage højde for deres vilkår i vores fremtidige regulering, og derigennem få sat nogle rammer, så præcisionslandbrug forhåbentlig er økonomisk attraktivt og samtidig har positive miljøeffekter, forklarer Jakob Møgelvang, der er teamleder for Miljø & Biodiversitet i Landbrugsstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Præcisionslandbrug betaler sig

I en analyse fra Københavns Universitet konkluderes det, at det samlede danske landbrug potentielt kan vinde op til 1,2 milliarder kroner årligt, hvis 100 procent implementerer præcisionslandbrug. Det svarer til en gevinst på 460 kroner per hektar om året. Landmand Kasper Thing Andreasen driver landbruget Damsgården i Nordjylland og er blandt de 20 landmænd, der er med i pilotprojektet. Han bruger i forvejen GPS-baseret autostyring og kender derfor til nogle af fordelene, der følger med brugen af avanceret præcisionsudstyr.

- Præcisionen gør, at jeg sparer op til 10 procent af mine udgifter til planteværn og gødning, fordi sprøjten automatisk slukkes, når man kører over et areal, man allerede har behandlet. Ligeledes går det op til 10 procent hurtigere at nå omkring mine 210 hektarer, da overlappende områder er minimeret på grund af teknologien. Jeg håber på at få en masse læring ud af at være med i projektet. Jeg kender allerede de økonomiske besparelser, men jeg ser frem til, at få dokumenteret miljøeffekten, siger Kasper Thing Andreasen.

Arbejd smartere

SEGES står til rådighed med agronomisk rådgivning, og Geoteam, der er specialister i GPS-løsninger til præcisionslandbrug, står for den tekniske rådgivning og skal sikre, at landmanden udnytter den teknologi, han har til rådighed, på den bedst mulige måde.

- Når præcisionsudstyret bruges korrekt i landbruget, kan de forskellige redskaber køre med to centimeters nøjagtighed i marken, og den optimale mængde planteværn eller gødning kan automatisk tildeles efter behov. Det betyder en mindre udvaskning, og derfor er det vigtigt at tage præcisionen til sig. Med GPS-styring kan man arbejde i marken uanset tidspunkt og tilføre jorden den rette mængde på rette tid og sted, fortæller Bent Henneberg, salgschef hos Geoteam.