Abonnementsartikel

Det er forskere fra henholdsvis Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Københavns Universitet, der er i fire faglige spor skal blive klogere på livskvaliteten på landet og betydningen af de fysiske rammer - f.eks. bygninger og mødesteder.

- Vi ved meget om, hvorfor folk vælger at flytte på landet - nogle ønsker f.eks. mere natur og mere fællesskab. Nu skal vi undersøge, om det er de samme faktorer, der påvirker livskvaliteten, siger lektor Pia Heike Johansen, Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet, som leder forskningsprojektet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Holder af hverdagen

Undersøgelser viser igen og igen, at danskerne er optimistiske, trygge og glade for tilværelsen. Samtidig bryder Danmark med en international tendens til, at de mest tilfredse mennesker lever i byerne.

Flere målinger viser nemlig, at livskvaliteten i Danmark er højere på landet. Måler man på andre faktorer end livskvalitet, ser billedet af yderområderne anderledes ud. F.eks. viser Social- og Indenrigsministeriets socioøkonomiske indikatorer, at der i landdistrikterne er store udfordringer. Ofte bliver yderområderne i medierne fremstillet i forfaldshistorier om afvikling og social slagside.

I én af flere aktuelle undersøgelser har Realdania i samarbejde med Gallup spurgt godt 7.000 danskerne til deres livskvalitet. I landdistrikterne svarer hele 82 procent, at de har "en høj livskvalitet". Landsgennemsnittet er 76,8 procent.

Men hvad er det helt konkret, der skaber glæde i hverdagen? Er det naboerne eller naturen? Hvilken og hvor stor en rolle spiller de fysiske rammer hvor man mødes og samles? Hvad er relationen til de strukturelle og sociale problemer, der også findes i yderområderne?

Væk fra byens projektstress

Pia Heike Johansen mener, at den offentlige debat har travlt med at bortforklare den høje livskvalitet på landet som idylliseret naivitet - blandt andet derfor er der brug for forskning:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- For eksempelvis børnefamilier er livet på landet ofte en meget bevidst beslutning, der handler om en hverdag med mere ro, mere fællesskab og mere bolig for pengene. De vil væk fra byens projektstress, hvor byhaver, fødevarefællesskaber og skovbørnehaver afspejler en længsel efter naturen - men i systematiseret projektform. Måske er selve tilvalget med til at højne livskvaliteten for nogle? Det bliver interessant at undersøge.?

Skal danne basis for nye indsatser

Forskningsprojektet 'Livskvalitet i yderområder og landdistrikter' løber til januar 2022 og er støttet af Realdania med 4,8 millioner kroner.

- Projektet vil forhåbentlig give os en dybere forståelse af, hvad livskvalitet egentlig er, når man bor uden for de større byer. Og hvordan livskvaliteten forholder sig til det byggede miljø. For jo mere vi ved om de faktorer, der påvirker livskvalitet, jo bedre kan vi i Realdania understøtte løsninger til gavn for alle, både på landet og i byerne, siger Simon Harboe, projektchef i Realdania.

Første skridt i forskningsprojektet er at lægge sig fast på metodisk tilgang - samtidig skal forskerne beslutte, hvilken del af landet de vil bruge som case for deres undersøgelse - med andre ord skal projektet i de kommende måneder fastlægge analysedesign og geografi.