Abonnementsartikel

Kartoffelskræller og gammelt rugbrød er ikke noget, mennesker ønsker at sætte tænderne i, og det ender derfor i bioskraldespanden. Til gengæld er det guf for soldaterfluelarver, og insekterne kan ved hjælp af bioaffaldet blive en god kilde til protein i dyrefoder.

I de seneste år har et projekt støttet af Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) undersøgt, om insekter kan omsætte bioaffald til minkfoder. Resultaterne er lovende, og i de kommende år skal det undersøges yderligere, hvad insekterne kan få ud af det organiske materiale, som smides ud i husholdningerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Foder i minkopdræt

- Det er godt for miljøet, hvis vi bliver bedre til at udnytte ressourcerne på en fornuftig måde. Projektet viser, at man kan oparbejde organisk afffald, så det for eksempel kan anvendes som foder i minkopdræt. Her kan det blive et nyt konkurrencedygtigt foderemne og eventuelt erstatte noget af det traditionelle foder, som kan benyttes til andre formål, siger Lars-Henrik Lau Heckmann fra Teknologisk Institut.

Soldaterfluelarverne blev opdrættet i forsøgsskala i store produktionskasser, hvor der blev tilsat passende mængder af husholdningsaffald. Produktionsforsøgene foregik i et aflukket og kontrolleret laboratorie for at skabe det rigtige miljø og for at sikre, at insekterne ikke slipper ud i den danske natur, hvor den ikke er hjemmehørende. Soldaterfluelarverne viste sig at være særdeles effektive til at omsætte bioaffaldet og kunne derefter laves til foder, som blev udfodret til mink.

Ligner kompostmuld

Produktionen gav desuden et biprodukt i form af larvernes afføring, som har en struktur, der ligner kompostmuld, og som sandsynligvis kan bruges som gødning eller i biogasproduktion.

WICE har fokuseret på flere forskellige dele af værdikæden fra bioaffald til minkopdræt, og formålet var netop at undersøge hvilke elementer i processen, der måske kan udvikle sig til en bæredygtig forretning.

- Resultaterne fra projektet er positive og værdifulde, selvom vi kun fik kradset lidt i lakken. Alt tyder på, at der er flere muligheder for at skabe en økonomisk bæredygtig proces, som ender med, at vi bedre kan udnytte husholdningsaffaldet. Det vil vi undersøge i de kommende år, siger Lars-Henrik Lau Heckmann.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som en bonus viste forsøgene, at soldaterfluelarverne faktisk kan hjælpe med at sortere affald. Larverne spiste ikke de rester af emballage, som ved en fejl havner i bioskraldespanden, og de materialer kan nemmere sorteres fra, når det biologiske materiale er omsat.