Abonnementsartikel

På mindre end fire måneder er det lykkedes jægere fra 10 jagtforeninger i Varde Kommune at nedlægge over 100 mårhunde. Mårhunden er en invasiv art, der har spredt sig til hele Jylland og udgør en trussel mod fugle, padder og mindre pattedyr som for eksempel rålam. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Jægerne fra Mårhundegruppen Varde Øst har fået succes med bekæmpelse af mårhunden, fordi gruppen består af engagerede jægere, der er gået sammen, og fordi jagten sker i et målrettet samarbejde med Varde Kommune samt Naturstyrelsens og Danmarks Jægerforbunds mårhundeprojekt. Jægerne har modtaget vejledning og gode råd om mårhundejagt fra mårhundeprojektet og kontant støtte fra kommunen. Herudover har de 10 lokale jagtforeninger også bidraget til indkøb af vildtkameraer. Der var i starten stor praktisk hjælp fra Naturstyrelsens Mårhundekorps, der har givet praktisk hjælp med at fange gruppens første mårhunde via sporhunde og såkaldte judasmårhunde med GPS-sendere om halsen, der afslører hvor i området, der kan være mårhunde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flotte resultater

- Det er flotte resultater, vi ser fra Vardeegnen. Det viser, at hvis vi går sammen på den rigtige måde og får engageret mange jægere, så kan bekæmpelsen lykkes. Det giver berettiget håb for fremtiden i forhold til den fælles indsats mod mårhund i hele Jylland. Men der er lang vej endnu. Skal vi have succes, så kræver det, at alle jægerne kommer på banen - ligesom i Varde, siger biolog Hans Erik Svart fra Miljøstyrelsen.

Det er Miljøstyrelsen, der har ansvaret for den nationale indsatsplan for bekæmpelse af mårhund og dermed også for at målrette, koordinere og effektivisere bekæmpelsen af arten. Blandt tiltagene i indsatsplanen er GPS-sendere, vildtkameraer og en national portal for indberetning af mårhunde - døde eller levende.

Regulering døgnet rundt

Fra 1. juli 2018 trådte en ny vildtskadebekendtgørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet i kraft, som gør det muligt at regulere mårhund døgnet rundt uden at skulle søge om tilladelse. I Mårhundegruppen Varde Øst er jægerne glade for samarbejdet med myndighederne og den nye ændring af vildtskadebekendtgørelsen:

- Det har været et godt samarbejde med alle - både nationale myndigheder, kommunen og de lokale jagtforeninger. Men det er klart, at de nye muligheder for at bekæmpe mårhunden om natten - uden at skulle søge om tilladelser hver gang har gjort en stor forskel. Mårhunden er jo et natdyr, og med den nye bekendtgørelse kan vi lettere og hurtigere rykke ud på de tidspunkter, hvor dyret er mest aktivt, udtaler Anders Bruun, der er en af de mest aktive jægere i Mårhundegruppen Varde Øst.

Han anbefaler andre jagtforeninger at gå sammen om bekæmpelsen, fordi flere jægere sammen kan få glæde af hinandens succes og dermed holde motivationen oppe.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Aktive jægere i Jylland

Jægerne fra Varde har nedlagt i alt 109 mårhunde siden starten af maj. De fleste er fanget i fælder eller skudt ved foderpladser. Enkelte er fundet døde i vejkanten. Rundt om i Jylland er flere og flere jægere blevet aktive i bekæmpelsen af mårhund. Udover mårhundegruppen fra Varde er der også flotte resultater fra bl.a. Tønder, Lemvig, Skive og Ringkøbing - samt i Hedensted, hvor en gruppe har været særlig aktiv gennem flere år. Det anslås, at der lige nu findes minimum 3000 mårhunde i Jylland.