Abonnementsartikel

Indvinding af råstoffer i Øresund har en meget begrænset negativ effekt på miljøet uden for selve indvindingsområderne. Det viser tre nye rapporter fra Rambøll, Orbicon og Århus universitet, som har undersøgt forskellige konsekvenser af råstofindvinding i Øresund. Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Rapporterne undersøger hvad det betyder for miljøet, når der hentes sand, grus og andet materiale fra havbunden, som blandt andet har stor betydning for byggeriet i hovedstadsområdet. Rapporterne, som er bestilt af Miljøstyrelsen, kaster lys over de miljømæssige konsekvenser af indvindingen. Alle tre rapporter konkluderer, at der er brug for yderligere undersøgelser på området.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fint dyreliv på Disken

Rapporten fra Rambøll handler om området "Disken" i det nordlige Øresund, hvor indvindingen af sand ophørte for fire år siden. Selvom råstofindvinding her var koncentreret på et lille område, viser undersøgelser fra 2014 og 2017, at både plante- og dyreliv i den nordlige del af Disken er i god biologisk tilstand.

Der er dog stadig tydelige spor efter indvindingen. Den forholdsvis gode tilstand skyldes blandt andet strømforholdene, som i dele af området medfører til at havbunden kan modstå effekterne af råstofindvinding. Det gør sig i mindre grad gældende i den sydvestlige del af Disken. Samlet set kan strømforholdene være lige så afgørende for biologien i et område som sandindvinding. Råstofindvinding vurderes ikke at have medført en irreversibel påvirkning på de biologiske forhold.

Marsvin og sandsugning

En anden rapport har undersøgt, om råstofindvindingen på Lappegrund har en skadelig effekt på bestanden af marsvin det nordlige Øresund. Rapporten vurderer, at området har en stor bestand af marsvin, og at tætheden af marsvin i det nordlige Øresund er stabil. Analysen viser ingen sammenhæng mellem forekomsten af marsvin og indvindingen af materialer i området "Lappegrund".

Rapporten om marsvin i det nordligste Øresund er et såkaldt litteraturstudie udarbejdet af Århus universitet. De har undersøgt forholdene ud fra eksisterende viden og data, blandt andet fra overvågning af marsvin i Natura 2000-området Gilleleje Flak, men uden at foretage nye feltarbejder. Rapporten konkluderer, at der er behov for mere viden for bedre at kunne vurdere effekten af indvindingen på marsvin.

Stiksugning

Et andet litteraturstudie, som blev udarbejdet af Orbicon, ser på konsekvensen af den indvindingsmetode, der kaldes "stiksugning", hvor man ved hjælp af et langt rør suger materiale op fra havbunden. Hovedparten af stiksugningen i det nordlige Øresund har været begrænset til meget små arealer svarende til ca. 0,7 procent af havbunden. Rapporten undersøger effekten af stiksugning i alle indvindingsområderne beliggende i det nordlige Øresund.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rapporten har ikke kunnet påvise at stiksugning har påvirket miljøet uden for udvindingsområderne. Samtidig vurderes det, at reetableringen af havmiljøet i stiksugningshullerne er god i de områder i det nordligste Øresund, hvor der er meget strøm.

I rapporten står der desuden, at iltsvindshændelser i stiksugningspåvirkede områder ofte er meget lokale.

Endeligt vurderer rapporten, at en mere konkret vurdering af stiksugningens miljømæssige påvirkning vil kræve, at der indsamles mere data og viden om biologien inden for og uden for indvindingsområderne.