Abonnementsartikel

Første grønne initiativ i den nye energiaftale ser nu dagens lys. Dele af Nordsøen og Østersøen skal screenes for at finde nye steder at placere havvindmølleparker. I alt over 3.200 km2 skal undersøges. Områderne kan ses på dette kort. (Billede)

Kortet viser de fire områder, der er omfattet af finscreeningen for nye 800 MW havmølleparker. Områderne består af et afgrænset område i Nordsøen ud for den jyske vestkyst, et område i Jammerbugt, et område ved Hesselø, samt et område ved Kriegers Flak. Illustration: Energistyrelsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tre nye parker

Med den nye energiaftale mellem alle Folketingets partier er der fokus på at gøre udbygningen med vedvarende energi billigere. Derfor skal der nu findes plads til hele tre nye parker inden 2030.

- Med energiaftalen har vi besluttet, at der skal findes mulige placeringer til ikke bare én ny, men hele tre nye vindmølleparker. Derfor glæder det mig også meget, at vi allerede nu kan se, at energiaftalen bevæger sig fra at være ord på et papir til at få substans i virkeligheden, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Forhold som vindressourcer, havstrømme, vanddybder, havbund, natur- og miljøbeskyttelse samt nettilslutningspunkter på land spiller ind, når placeringen af nye vindmølleparker skal vurderes. Derfor har Energistyrelsen indgået aftale med COWI A/S om at afdække potentialet ved forskellige, mulige placeringer af de nye vindmølleparker inden for fire områder, som Energistyrelsen har vurderet har et relevant potentiale.

Laveste budpris

COWI's screening skal bl.a. afdække, hvilke områder der er mest attraktive at udbyde i forhold til at opnå den laveste budpris. Det skal også undersøges, om områderne skal indgå i ét samlet udbud for at øge konkurrencen mellem både bydere og områder, eller om det blot er et enkelt område, der skal udbydes.

De undersøgte områder ligger alle mindst 15 km fra land. Afstanden fra kyst til møllerne reducerer dermed de visuelle gener i området. Områderne ligger alle uden for den udvidede kommunale indsigelsesret for ny havvind på op til 15 km fra kysten, som blev aftalt i Energiaftalen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Screeningen forventes færdig ved udgangen af året.