Abonnementsartikel

Skovejere har igennem foråret kunnet opnå de højeste afregningspriser i årtier. Den gunstige situation ser ud til at fortsætte her i efteråret, oplyser Skovdyrkerne i en pressemeddelelse.

- Kombinationen af høje priser på alle sortimenter og en god udnyttelse af træet medfører, at man lige nu kan gennemføre skovningsprojekter med en usædvanlig høj gennemsnitlig kubikmeterpris - og dermed et yderst fornuftigt dækningsbidrag, siger Kristian Løkke Kristensen, forstfuldmægtig ved Skovdyrkerne Midt, Ry.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han forklarer, at det især er den høje aktivitet i industrien og byggeriet, som understøtter de attraktive priser.

- Den danske savværksindustri efterspørger nåletræ til konstruktionstræ. Der er også stor efterspørgsel i den nordeuropæiske træindustri. Sidst men ikke mindst eksporteres der fortsat også nåletræ til Asien, siger Kristian Løkke Kristensen.

Han uddyber, at der også er gode afsætningsmuligheder for energitræ og flis lige nu.

Konjunkturhugst

Hvis tørkeramte planteavlere også ejer skov, så er det oplagt at undersøge, om skoven kan kompensere for tørketab i planteavlen, råder Skovdyrkerne.

- Har man noget til salg, så er der god betaling til ejeren. Derfor er det oplagt, at landmænd med både planteavl og skov får kigget på bevoksninger, hvor der er mulighed - eller måske ligefrem behov for skovning. Der kan meget vel stå gemte værdier, siger Henrik Buhl, der er skovrider hos Skovdyrkerne Midt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han forklarer, at man i skovbruget taler om konjunkturhugst. Det handler om, at man skover og sælger, når priserne er gunstige. Til gengæld holder man træet tilbage, når priserne er lave.

- Netop nu har man mulighed for at skove og sælge træ til meget fornuftige priser. Derfor er det oplagt med et tjek af værdierne i skoven. Det handler om at få hugstmodent træ afsted, når priserne er fornuftige. Det gælder især, hvis andre indtægtskilder svigter. Den situation kan nogle tørkeramte planteavlere risikere at stå i nu i denne sæson, siger Henrik Buhl.

Vælg den rigtige strategi

Selvom der er stor efterspørgsel, så er det er ifølge Skovdyrkerne vigtigt, at man som skovejer træffer de rigtige beslutninger - ikke kun på kort, men også på længere sigt.

Skovrider Henrik Buhl opfordrer skovejere til at sikre sig den bedste udnyttelse af værdierne.

- Det vil for det første sige, at udtynding primært sker med henblik på, at bevoksningen efter udtynding kan give en stor værditilvækst. En hård udtynding kan selvfølgelig give et større udbytte her og nu. Men hvis det går ud over de fremtidige udbyttemuligheder, kan det være en dårlig løsning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dernæst skal man være opmærksom på aflægningen af det træ, som skoves. Det bedste vil typisk være, at der skoves størst mulig mængde til savværksformål og mindst mulig til flis, siger han og tilføjer, at når Skovdyrkerne har været i skoven, så kan ejeren være sikker på, at rådgivningen er skovdyrkningsmæssigt i orden.

Skovrideren gør det samtidig klart, at Skovdyrkerne gerne kommer på besøg og udfører et tjek af potentialet i en given bevoksning.