Abonnementsartikel

Danske importørter af træ og produkter med træfibre har fået direkte besked fra Miljøstyrelsen om deres ansvar for at beskytte verdens skove mod ulovlig skovhugst. I alt 3.889 virksomheder har hen over sommeren har fået mail fra styrelsen om reglerne i EU's tømmerforordning.

Efterfølgende kontaktede mere end 600 virksomheder Miljøstyrelsen for at få mere at vide om reglerne, der skal beskytte naturen og biodiversiteten i verdens skove.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi vurderer, at omkring halvdelen af virksomhederne ikke kendte tømmerforordningens regler, før vi gik i gang med informationskampagnen. Vi fik mange spørgsmål, der viste, at virksomhederne slet ikke var klar over, at de var omfattet af reglerne om forbud mod import at ulovligt fældet træ og træprodukter, siger specialkonsulent Niels Bølling fra Miljøstyrelsen.

Virksomhederne var udvalgt, fordi de alle i 2017 havde importeret træ eller produkter baseret på træ og træfibre baseret på data fra Toldstyrelsen.

Sjældne planker og skibsladninger flis

- Vi skrev til både store og små import-virksomheder. En lille ulovlig import af for eksempel den truede træart sandeltræ kan i princippet være lige så skadelig for naturen som en hel skibsladning lovligt fældet træflis, siger Niels Bølling.

Hjemmesiden www.EUTR.dk, der formidler tømmerforordningens regler, havde i perioden maj-juli 2018 21.000 sidevisninger, svarende til en tidobling i forhold til samme periode året før.

Reglerne om forbud mod handel med ulovligt fældet træ og træprodukter trådte i kraft i 2013.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Første dom er faldet

Trods fem års informationsindsats med foldere, gå hjem-møder, partnerskaber og avisannoncer vurderede Miljøstyrelsen i 2017, at mange virksomheder stadig manglede viden om reglerne, der forbyder europæiske virksomheder at handle med produkter, der stammer fra ulovlig skovhugst.

Derfor blev det besluttet at kontakte virksomederne direkte i en informationskampagne i 2018.

I 2017 faldt den første dom over en dansk virksomhed for brud på reglerne om ulovligt træ.