Abonnementsartikel

Skimmelsvampe tilhører svamperiget og er dermed hverken planter eller dyr. Skimmelsvamp er bittesmå svampe, der lever af at omsætte organisk materiale. I naturen er det for eksempel visne blade, og i bygninger lever skimmelsvampe af træværk, tapet, og andre organiske materialer. Mads Peacock, der er laboratorieleder hos OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører, fortæller her, hvorfor skimmelsvampen kommer.

Skimmelsvamp kræver tre ting for at kunne vokse: Ilt, organisk materiale og fugt. Derfor kan skimmelsvampe vokse i stort set alle huse, når blot der er høj fugtighed på materialernes overflade - helt præcist udgør en relativ fugtighed på 75 procent gunstige levevilkår for svampen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Flere årsager til fugt

Under de rette omstændigheder kan skimmelsvamp udvikle sig i løbet af ganske få uger og måneder alt efter det konkrete fugtniveau. Fugten i boligen kan skyldes problemer med selve bygningen eller forkert brug af boligen.

Problemer med bygningen omfatter blandt andet kuldebroer og opstigende fugt fra grunden. Deciderede vandskader i forbindelse med eksempelvis et utæt tag, en utæt facade eller et defekt nedløbsrør kan være årsag til at fugt trænger ind i boligen. Men det kan også skyldes, at beboerne - måske uden at vide det - har en adfærd, der gør, at der opstår en høj luftfugtighed. Det kan blandt andet dreje sig om manglende udluftning, forskellig opvarmning af boligens rum, manglende brug af emhætte og udsugning samt indendørs tøjtørring. Disse "dårlige vaner" kan medføre kondens på kolde overflader, hvilket giver grobund for skimmelsvamp.

En farlig kombination

Oftest er det en uheldig kombination af forkert brug og svagheder ved bygningen, der giver skimmelsvamp i boligen. Specielt ved ældre bygninger kan skimmel skyldes en kombination mellem brugernes adfærd og bygningens konstruktion, da der kan være lokale kuldebroer, og fordi de generelt ikke er så godt isoleret.

Det er især ved renovering af ældre boliger, der kan opstå problemer med fugt. Sætter man for eksempel nye vinduer i en ejendom, skal man være opmærksom på, at der ikke længere vil være den samme naturlige ventilation som i den gamle, utætte bygning. Hvis ikke beboerne er opmærksomme på denne forskel og ændrer adfærd ved for eksempel at lufte regelmæssigt ud, kan der skabes grobund for skimmelsvamp.

Undgå skimmelsvamp

Selvom du ikke umiddelbart bemærker nogle tegn på skimmelsvamp i din bolig på nuværende tidspunkt, er det en god ide at begynde forebyggelsesarbejdet. Skimmelsvampene kan hurtigt finde gunstige forhold også i din bolig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Har man har mistanke om skimmelsvamp, så bør man få det undersøgt med samme, så skaden kan begrænses og udbedres inden den breder sig til større dele af bygningen. Ifølge laboratorielederen hos OBH-Gruppen A/S Mads Peacock er det vigtigt at handle hurtigt og kontakte en professionel rådgiver, hvis man har fundet skimmelsvamp i sin bygning.