Abonnementsartikel

Denne sommer har droner svirret over Vadehavet på udkig efter ålegræs. Miljøstyrelsen afprøver, om dronerne er bedre og billigere end fly til at kortlægge ålegræs.

I forbindelse med forsøget har dronerne kortlagt i alt 270 hektar havbund med ålegræs ved lavvande, mens fly har kortlagt et område på 800 hektar ålegræs. Kortlægningen af ålegræsset sker ved at nærstudere fotos fra droner og fly, hvor Ålegræsset skiller sig ud som grønne plamager.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I år har Miljøstyrelsen benyttet droner på udvalgte ålegræsbede for at undersøge, om billeder indsamlet med droner kan øge kvaliteten og nedbringe tidsforbruget ved overvågningen, siger biolog Lasse Ørsted Jensen fra Miljøstyrelsen.

Fordelen ved dronen er især, at dronefotos er meget præcist stedfæstet. Det er en stor fordel i forhold til fly, hvor det tager lang tid at stedfæste flyfotoene. Til gengæld bruger dronen længere tid end flyet på at dække et område.

Droner mod waders

Takket være Vadehavets tidevand, der helt tørlægger havbunden ved ebbe, kan man kortlægge vandplanterne fra luften. I alle andre steder danske farvande er Miljøstyrelsen nødt til at bruge dykker eller trække et kamera gennem vandet for at overvåge vandplanter.

Miljøstyrelsen har også afprøvet, om droneoptagelser kunne bruges i andre undersøgelser, hvor alle vandplanter bliver kortlagt. Her har biologerne ellers traditionelt vandret over Vadehavets sandbund og registreret planterne.

Resultatet af afprøvningen af dronerne ventes i løbet af vinteren.