Abonnementsartikel

Der er blevet færre ulve. Dette resultat er forskerne bag den nationale overvågning af ulve i Danmark nået frem til efter et omfattende analyse- og sporingsarbejde.

Tallene kan læses i Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark 2. kvartal 2018? fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Notatet viser, at forskerne den 1. april kunne dokumentere minimum ni forskellige, identificerede ulve i Danmark. Af disse individer var højst fem tilbage i Danmark ved kvartalets udgang per 30. juni 2018. To af ulvene er omkommet, én er skudt og dræbt i Danmark og en anden påkørt og dræbt i Tyskland, og to andre er udvandret til Slesvig-Holsten, hvorfra de formodes ikke at være vendt tilbage.

Ulfborgparrt

I perioden 1. april til 30. juni 2018 er der fundet dokumentation i form af DNA-spor fra fire forskellige individer i Danmark, alle hvalpe fra Ulfborgparret. Yderligere to hvalpe blev fundet i Slesvig-Holsten i maj, og har med rimelig stor sandsynlighed fortsat opholdt sig i Danmark den 1. april 2018, skriver rapporten fra DCE.

Hver gang et muligt ulvefund bliver registreret, valideres det i henhold til de såkaldte SCALP-kriterier, der gør det muligt på en standardiseret måde at klassificere fund i henhold til dokumentation. Du kan læse mere om SCALP og dokumentationen af de danske ulve på www.ulveatlas.dk.

En ulv i Nordjylland

Selvom der ikke foreligger dokumentation i form af DNA-spor, formoder forskerne bag ulveovervågningen, at begge forældre. det såkaldte Ulfborgparret, fortsat er i deres vestjyske territorium. Denne formodning er baseret på billeder og video af ulve, der efter alt at dømme ret sikkert viser de voksne ulve. Det kan dog ikke siges med sikkerhed ud fra billederne, da flere af hvalpene fra 2017 ifølge notatet udviser nogle af de samme pelsmæssige kendetegn, som de voksne, og i øvrigt er ved at være udvoksede. Endeligt viser observationer og DNA fra Nordjylland tilstedeværelsen af én ulv dér.

Ud over disse ulve, er det naturligvis muligt, at der har optrådt flere individer i Danmark, som ikke endnu er blevet registreret, understreger notatet. Blandt andet kan de to ulvehvalpe fra 2017, hvor der endnu ikke foreligger en individbestemmelse, fortsat have befundet sig i Ulfborg-territoriet eller et andet sted i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gennem det nordvesteuropæiske ulvesamarbejde i Cewolf er det lykkedes, at lave et stamtræ, der viser familiebåndene mellem de danskfødte ulve.