Abonnementsartikel

Der er aldrig set så mange biarter i Danmark som nu, og det er forkert, at de uddør i Danmark, lyder det fra den professor, som er i gang med at lave den danske rødliste på området. Sidste år kom nyheden om, at 50 biarter ikke er set siden 1974. Nyheden gav anledning til bekymring om biernes fremtid i Danmark. Men de fleste af disse bier er ikke set siden 1918. Altså i 100 år. Derfor er det svært at give skylden til pesticider og marksammenlægninger.

Men virkeligheden er mindre dramatisk, end den lyder. For de 50 biarter er ikke uddøde i Danmark ? de er bare ikke set. Man genfinder løbende arter, som ikke er set i mange år. Det fortæller professor Henning Bang Madsen, som er i gang med at udarbejde den danske rødliste på området. Han fortæller, at man nu er på ca. 45 arter, der ikke er set siden 1974, og at tallet er faldende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ikke uddøde

- Halvdelen er imidlertid ikke naturligt hjemmehørende arter i Danmark, men er tilfældige strejfere, som vi for eksempel også ser ved fugle. Vi ser desværre, at de angives som arter, der er uddøde for landet, hvilket er misvisende og direkte forkert, siger Henning Bang Madsen.

Nogle biarter er såkaldte indslæbte. Det kan for eksempel være bier, der er kommet til landet gennem godstransport, for eksempel på lastbiler. Xylocopa valga er et eksempel, der i 2002 kom herop fra Frankrig siddende på en kabeltromle. Det giver naturligvis ingen mening at tale om, at det er et problem, at denne art er forsvundet fra Danmark efterfølgende. Andre biarter blæser hertil sydfra i varme somre, forklarer professoren.

- Ved rødlistevurderinger er det en forudsætning, at en art har reproduceret sig i landet i mere end 10 år, for at kunne tilskrives som værende naturligt hjemmehørende, forklarer Henning Bang Madsen.

Ikke set i 100 år

Når man skelner ved året 1974, skyldes det, at der ikke altid har været lige stor interesse for bier i Danmark. Så 1974 markerer et generationsskifte på den front.

Tal offentliggjort i november 2015 i Entomologiske meddelelser viser også, at de biarter, der ikke er set siden 1974, som regel ikke er set i mere end 100 år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rapporten skriver:

I alt rapporterer vi 286 forskellige arter af bier fundet i Danmark. Af disse 286 er 21 arter kun fundet siden 1975, mens 53 arter kun er fundet før 1975. Af disse 53 er 32 arter ikke registreret fra Danmark siden 1. verdenskrigs slutning - 1918.

Man har studeret bierne siden 1770'erne i Danmark. Det har været med varierende styrke. Men forskerne har opgjort, hvor mange bi-arter, der er set i de enkelte årtier siden 1775. Og perioden 2005-2014 topper med 219 forskellige arter efterfulgt af 1915-1924 med 205 og 1905-1914 med 204. Der er altså aldrig set så mange forskellige arter som i de senere år.

At der er et stigende antal biarter, gør dog ikke, at der ikke er biarter, der er truede. Der er især en række af de bier, der kaldes specialister, der er truede. De har meget snævert fødegrundlag. Derfor er der også en opgave i at hjælpe disse bier.