Abonnementsartikel

Håndtegnede papirkort har været brugt til at finde nedgravede dræn, siden man for mere end 100 år siden begyndte at dræne de danske marker.

Cirka halvdelen af landets landbrugsarealer er drænede, og ifølge vandløbsloven er det landmandens ansvar at vedligeholde drænrørene med jævne mellemrum. Også hvis landmanden ikke ved, hvor de er. Siden 2010, hvor de første danske virksomheder begyndte at bruge droner, har anvendelsesmulighederne - i tråd med teknologien - gennemgået en hastig udvikling.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nu kan LE34, Danmarks største landinspektørfirma, lokalisere drænrørenes placering under markens overflade ved hjælp af droner. Metoden er udviklet i samarbejde med datterselskabet Geoteam, der er specialister i præcisionslandbrug.

- Ofte må landmanden bruge mange timer - nogle gange dage - på at finde drænrørene, når de skal efterses og vedligeholdes. Men ved at overflyve en mark med en drone udstyret med et multispektralt kamera kan vi kortlægge den præcise lokation på baggrund af refleksionen i afgrøden, fortæller Knud Klausen, forretningschef for landbrug i LE34, der præsenterer den nye teknologi på Agromek 2018.

30 procent øget udbytte

Hos LE34 arbejder et team af dedikerede specialister med at udvikle landsbrugsløsninger. Ifølge dem bliver anvendelsen af droneteknologi markant mere udbredt i sektoren i de kommende år. Også det multispektrale kamera, som måler områder af lysspektret, der vedrører plantens vækstbetingelser. Lyset afspejles forskelligt afhængigt af for eksempel vækststadium, stressniveau eller påvirkning fra plantesygdomme. Ved at analysere billederne kan specialister identificere de karakteristiske drænlinjer i markfladen og derigennem fastlægge placeringen af drænene.

- Mange dræn kan være gemt i årevis, uden landmanden har været i stand til at finde dem. Når vi så kan hjælpe, får landmændene simpelthen julelys i øjnene, og det er ikke underligt, for det kan ofte betale sig. Ifølge en undersøgelse fra Københavns Universitet kan landmanden faktisk vinde op til 30 procent i udbytte alt efter afgrøden ved at have marker, der er ordentligt drænet, siger Knud Klausen.

Data fra de multispektrale billeder kan samtidig oversættes til digitale drænkort over arealerne, så landmanden fremover altid kan tilgå oplysningerne direkte på mobil eller tablet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Perfekt lige før høst

Klaus Fuglsang, der har arbejdet med droner siden 2013, overfløj sidste år tre marker kontinuerligt gennem hele vækstsæsonen. Han brugte det multispektrale kamera, hvor farveforskellene i billedet viser variationen i væksten i marken, til at undersøge, hvor udbyttet var størst.

- Det multispektrale kamera er perfekt til at spotte drænrørenes placering i en næsten moden afgrøde, hvor kornet stadig mangler at optage noget vand. Det skal foregå tre uger før høst i et normalår, forklarer Klaus Fuglsang, der er agronom og specialist i præcisionslandbrug hos Geoteam.