Abonnementsartikel

I sidste uge fangede og mærkede Miljøstyrelsen 64 snæbler i Vidå og Ribe Å i Vestjylland, hvorefter de sjældne fisk blev sat ud i vandløbene igen.

Overvågningen efter snæblen fortsætter i denne uge. Men først til foråret efter endnu en eftersøgning er Miljøstyrelsen klar med et bud på hvor mange snæbler, der er tilbage.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved den seneste bestandstælling for fire år siden blev der beregnet en samlet gydepopulation på cirka 3500 snæbler i Ribe Å og Vidå, der rummer de sidste vigtige levesteder for snæblen.

- Den nye viden om snæblen vil give vigtig viden om bestandens størrelse og udbredelse, som kan bruges i den fremtidige forvaltning af snæblen, siger Michael Deacon fra Miljøstyrelsen Sydjylland, der har beskæftiget sig med snæblen i mange år.

Overvågning af snæblen i Vidå og Ribe Å sker med elfiskeri efter opgangsfisk i november 2018 og nedgangsfisk i forår 2019. I de øvrige vadehavsvandløb registreres snæblen, hvis den observeres.

Overvågning af snæblen sker i et samarbejde med Sportsfiskerforeningen Vidå, Varde Sportsfiskerforening, Grindsted Sportsfiskerforening og Sportsfiskerforeninger ved Ribe Å.

Stor indsats

Med Snæbel-projektet fra 2005 til 2013 blev der fjernet 13 større spærringer i vadehavsvandløbene. Det har givet snæblen og andre fisk adgang til mere end 130 km egnede gydestrækninger og opvækstområder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Snæblen har vist sig at være svær at hjælpe. Den store indsats har gavnet mange andre fisk, dyr, insekter og planter, men vi mangler at se en fremgang for snæblen, siger Michael Deacon.

De seneste skøn viser, at der var cirka 3.000 snæbler i Vidåen og cirka 400 snæbeler i Ribe Å i perioden 2010-2015.

Snæblen var tidligere almindelig i den danske, tyske og hollandske del af vadehavet, men findes i dag kun i Danmark.

Støt faldende bestand

På trods af den store indsats tyder meget på, at den samlede snæbelbestand i den danske del af Vadehavet har været støt faldende frem til og med den seneste overvågning 2010-2014. I Vidå opretholder snæblen en mindre bestand og i Ribe Å en lille bestand. I de øvrige vandløb findes den kun i små og vigende antal.