Opdateret energimærke skal hjælpe boligejere med at lave energirenovering og rydde op i sjusk.

Et hus, hvor gulvarealet var registreret to gange. En energiregning, der var sat næsten 100.000 kroner for højt. Et hus, hvis tagareal ikke var talt med. Det er blot nogle af de fejlindberetninger, som de seneste år har været med til at undergrave tilliden til energimærket, der viser, hvor energieffektivt et hus er.

I 2017 var cirka hver femte mærke der udstedes fejlbehæftet, mens det tal i 2016 var helt oppe på cirka hver tredje. Det er alt for højt, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, der nu er klar med en opdatering af energimærket for at komme de mange sjuskefejl til livs.

- Det er vigtigt for mig, at boligejere og ?købere har tillid til energimærket. Jeg kan godt forstå, hvis nogle har været skeptiske over for mærkets kvalitet, men den tillid håber jeg på at genskabe med den løsning, vi præsenterer i dag, siger Lars Chr. Lilleholt.

Nøglen er digital

Ministeren afholdt i foråret tre heldagsmøder med brancherepræsentanter for at få inspiration til, hvordan energimærket kan forbedres. Disse møder er nu udmundet i retningen for et nyt energimærke, hvor nøgleordene er digitalisering, smartere kontrol og adfærdsdesign.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Nøglen til at komme fejlene til livs ligger i data og digitalisering. Og vi skal hurtigt i gang. Vi kan se, at mange fejl skyldes sjuskede indberetninger, som let kunne opdages med digital kontrol. Det vil de blive med den nye ordning, og jeg forventer, at vi har et bedre energimærke allerede i 2019, siger Lars Chr. Lilleholt og fortsætter:

- På sigt er det planen, at energimærket skal være 100 procent digitalt, så det er mindre afhængigt af manuelle inspektioner af huse. Den virkelighed ligger dog et stykke ud i fremtiden, men vi tager de første skridt i dag.

Flere energirenoveringer

På vejen mod det 100 procent digitale mærke skal der derfor arbejdes videre med den nuværende ordning. Ud over at gøre op med den høje andel af fejl, vil energi-, forsynings- og klimaministeren derfor i 2019 eksperimentere med nye måder at motivere bygningsejerne til at energirenovere.

- Hovedformålet med energimærket er at motivere til at lave energiforbedringer. Vi har fået mange gode bud fra branchen på, hvordan vi kan løfte den del af mærket. Nu allierer vi os med eksperter i adfærdsdesign, så vi kan se hvad der rent faktisk flytter folk ude i virkeligheden, siger Lars Chr. Lilleholt.boa