Abonnementsartikel

Der er stadig flere og større biogasanlæg i Danmark baseret på husdyrgødning, men der er meget langt til det danske mål om, at halvdelen af al husdyrgødning skal i biogasanlæg. Energistatistik 2017 viser, at der blev produceret biogas svarende til 11,2 PJ i 2017, hvilket er en fordobling i forhold til 2014. Placering og størrelse af biogasanlæggene i Danmark fremgår af et nyt kort fra Energistyrelsen.

Stigningen i den danske biogasproduktion fra 2014 til 2017 kommer fra de husdyrgødningsbaserede biogasanlæg, hvis andel af biogasproduktionen er steget fra 73 procent til 87 procent, mens biogasproduktionen fra andre typer af anlæg har været uændret i perioden. Biogassen er ved at finde nye anvendelser som en væsentlig og anderledes brik i Danmarks vedvarende energisystem. Ca. 44 procent af biogassen ledes nu ind i naturgasnettet og 53 procent anvendes til elproduktion, mens anvendelse af biogas til varmeproduktion er næsten ophørt (ifølge Foreningen Biogasbranchen, 2018).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Energistatistik 2017 viser, at de 11,2 PJ biogas udgør cirka 7 procent den indenlandske vedvarende energiproduktion, varmepumper 5 procent, sol 3 procent, vindenergi 31 procent og forbrænding af biomasse (alle slags) stod for 54 procent af den indenlandske VE-produktion.boa