Abonnementsartikel

I midten af november meddelte Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, at det fremover skal være slut med at indvinde råstoffer i den nordlige del af Øresund. Nu slår en ny rapport fra Rambøll fast, at Øresund er et unikt område.

Øresund er kendetegnet ved meget forskelligartede levesteder for dyr og planter. Det skyldes blandt andet brakvandspåvirkningen fra syd, den høje saltpåvirkning fra nord og de meget varierende dybde- og bundforhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mangfoldigheden af levesteder er samtidig afgrænset til et relativt lille geografisk område, hvilket giver nogle optimale betingelser for et rigt dyre- og planteliv. Det skyldes ikke kun selve antallet af forskellige levesteder, men også interaktionen imellem dem.

En anden væsentlig årsag til den høje naturværdi er, at man for over 80 år siden forbød trawlfiskeri i området.

Sårbar over for indvinding

De tætliggende levesteder i Øresund gør ifølge rapporten samtidig området sårbart, idet forstyrrelser i det ene habitat kan have en negativ virkning i det andet.

Rapporten har undersøgt konsekvenserne ved råstofindvindingen og konkluderer, at strømsvage områder mellem København og Helsingør er særligt sårbare over for råstofindvinding, hvilket blandt andet skyldes de forskellige tætliggende levesteder.

Omvendt er Lappegrunden i Øresundstragten og områderne i Køge Bugt knap så sårbare over for råstofindvinding. Det skyldes blandt andet, at områderne er mere ensartede og påvirkede af strøm, hvilket gør dem mere robuste over for indvinding.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Omkring ni procent af sandbunden i såvel den sydlige som den nordlige del af Øresund er i dag påvirket af råstofindvinding. Dette gør sig gældende for fire procent af sandbunden, hvis der udelukkende kigges på den samlede danske del af sundet. For hele havbunden gælder det cirka to procent. I de berørte områder, er der sket en forringelse af leveforholdene for dyr og planter.

Lukning koster penge og CO2

I de seneste par år er der indvundet omkring 50.000 m3 råstoffer om året i nordlige Øresund og omkring 400.000 m3 i Køge Bugt.

Ifølge rapporten er størrelsen af de samfundsøkonomiske omkostninger ved en lukning af Øresund afhængige af, hvor og hvordan man i fremtiden henter råstofferne.

De erhvervsøkonomiske omkostninger alene vil være omkring to millioner kroner per år, hvis den alternative indvinding primært kommer fra Køge Bugt, som er det billigste alternativ. Udgifterne opstår blandt andet på grund af øget import eller ved større transport- og indvindingsomkostninger. Ved en lukning af hele Øresund vil de erhvervsøkonomiske konsekvenser være omkring 40 millioner kroner per år.

Ud over de økonomiske konsekvenser, vil en lukning eller reduktion af råstofindvinding i Øresund ifølge rapporten også medføre miljøomkostninger på grund af en øget transport af råstoffer.