Abonnementsartikel

Vidste du for eksempel, at grantræet bruges i spær, vinduer og violiner. Eller at traditionen med at have et juletræ kom til Danmark for cirka 200 år siden fra Tyskland, hvor den går endnu længere tilbage? Op gennem 1800- og 1900-tallet tog traditionen fart, og i dag sælges der over 1,5 millioner juletræer i Danmark.

Rødgran, nordmanngran og nobilis (ædelgran) er de tre mest populære juletræsorter i Danmark. Sidstnævnte anvendes mest af alt som pyntegran på grund af sine nærmest sølvfarvede grannåle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et (jule)træ med flere funktioner

Rødgran, nordmanngran og nobilis (ædelgran) bruges til meget andet end juletræer.

- Grantræ er for eksempel et godt byggemateriale til vinduer og beklædninger, fordi det fra naturens side har en lukket cellestruktur, der virker vandafvisende. Desuden bevarer grantræ i høj grad sin oprindelige og naturlige form og vrider sig mindre end for eksempel lærk, siger konsulent for Snedkersektionen i Dansk Byggeri, Frederik Waitz Søborg.

Rødgran bruges som tømmer, planker, brædder og lægter til alle former for bygningskonstruktioner. Fra Sverige importeres planker og brædder af rødgran til den danske produktion af spær og limtræ. Dansk rødgran anvendes nemlig ikke til disse formål, fordi styrken og kvaliteten normalt ikke er høj nok.

Nordmannsgran bliver lige som rødgran brugt som bygningstømmer. Men det bliver også brugt som blindtræ i møbelplader. Med blindtræ menes, at det anvendes som indlæg i møbelplader, så de bliver stabile, og kaldes derfor også for afspærringstræ. En møbelplade kan bestå af nordmannsgran, men det skjules ved at lime finér af en anden træsort udenpå pladen. Nordmannsgran af rigtig høj kvalitet bruges også som bund i violiner.

Nobilis (ædelgran) skæres op og anvendes i flæng med rødgran til blandt andet konstruktionstræ i form af spær, taglægter og søljer. Derudover anvendes fine kvaliteter af smalringede, gamle stammer til træ i eksempelvis strengeinstrumenter og orgler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Juletræets kusine

Fyrretræet er juletræsorternes kusine og bliver sjældent anvendt som juletræ, men udgør derimod en betydelig andel af det træ, der bruges i byggebranchen til for eksempel vinduer, døre, møbler og gulve. Fyrretræ er specielt velegnet til vinduer og døre, da kernen i fyrretræ er meget fast og optager lidt fugt. Fyrretræets kernetræ her et naturligt højt indhold af harpiks, der reducerer risikoen for råd og svamp, og gør fyrretræsvinduer og -døre modstålige for december-sne, regn og blæst.