Abonnementsartikel

Danmarks næste nationale affaldsplan skal løfte genanvendelsen via mere ens sortering og indsamling af affald over hele landet. Den kommer til at gå i høring sammen med de branchefælles standarder for indsamling og sortering af husholdningsaffald og den reviderede affaldsbekendtgørelse i januar 2020.

Den næste nationale affaldsplan skal blandt andet skubbe genanvendelsen højere i vejret og forbedre kvaliteten. Det skal ske ved, at borgerne over hele landet får mere ens ordninger for, hvordan de sorterer deres affald.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Nemmere at sortere

Med regeringens strategi for cirkulær økonomi fra september 2018 er det en klar ambition at skabe et større og mere velfungerende marked for affald ved at gøre indsamling og sortering mere ens. Samtidig bliver det nemmere for den enkelte borger at sortere affaldet korrekt. På den baggrund indgik regeringen en politisk aftale med Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om at lave branchefælles standarder for sortering og indsamling af husholdningsaffald.

Der er tæt sammenhæng mellem den nye nationale affaldsplan, de branchefælles standarder for indsamling og sortering af husholdningsaffald og en revideret affaldsbekendtgørelse, som følger af EU's nye affaldsdirektiv. Derfor sendes alle tre dele i høring i januar 2020.

Affaldsplanen forventes stadig endelig vedtaget i foråret 2020.

Kun to slags affald

På linje med regeringens ambition om mere og bedre genanvendelse har EU i det reviderede affaldsdirektiv fra maj 2018 besluttet at skærpe det gældende krav om særskilt indsamling af affald til genanvendelse. Kravet om særskilt indsamling af papir, glas, plast og metal er uændret, men for at reducere miljøbelastningen er undtagelsesmulighederne blevet begrænset. Det betyder, at man fremover kun må indsamle to eller flere typer affald i den samme spand, hvis det eksempelvis ikke forringer kvaliteten af genanvendelsen.

Miljø- og Fødevareministeriet er ved at analysere, hvilke affaldstyper det fortsat skal være muligt at indsamle i den samme skraldespand. De nationale undtagelsesmuligheder vil fremgå af høringsudkastet til den nationale affaldsplan og den reviderede affaldsbekendtgørelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I dag kan man allerede sortere sit madaffald i 40 kommuner, men senest fra udgangen af 2023 skal det også være muligt i de resterende 58 som følge af nye EU-krav.