Abonnementsartikel

For første gang i en årrække stiger koncentrationen af kræftfremkaldende nitrat i vandet lige under markerne. Det skriver Ingeniøren. Samtidig er andelen af prøver i det øverste grundvand, som overskrider grænseværdien for nitrat i drikkevand, i løbet af de seneste to år også vokset.

Det skriver Ingeniøren på baggrund af endnu ikke publicerede data fra henholdsvis Aarhus Universitet og Geus, som indgår i de årlige rapporter om dansk vandmiljø. Hovedresultaterne er forelagt en gruppe af interessenter, herunder politikere, miljøorganisationer og landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Længe har debatten om landbrugets brug af kvælstofgødning gået på risikoen for iltsvind i fjorde og indre farvande. Men mængden af nitrat i grundvandet hænger også tæt sammen med brug af gødning.

Den nye opgørelse fra Geus viser, at ca. 80 pct. af prøverne af det øvre grundvand under sandede jorder indeholder mere end de 50 mg nitrat per liter, som er grænseværdien. På lerjorder er problemet ikke så stort