Abonnementsartikel

Skisæsonen står for døren, og en del danskere får desværre ikke kun gode oplevelser, men også skader af mere eller mindre alvorlig karakter med hjem fra skiferien. Her er gode råd fra Erstatningsgruppen, der en del af Penta Advokater, til hvordan du skal forholde dig, hvis uheldet er ude.

Det er en gode ié at sørge for at være i god fysisk form før skiferien. På den måde kan man minimere risikoen for skader, men derudover bør du sikre dig, at du er bedst muligt dækket ind, hvis uheldet skulle være ude.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Først og fremmest skal du huske dit sygesikringskort. Der findes et gult og et blåt, og de dækker forskellige steder rent geografisk:

Det gule sygesikringskort gælder, når du rejser i Danmark, Grønland og Færøerne

Det blå sygesikringskort gælder i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz

Hvis du rejser uden for EU/EØS, dækker hverken det gule eller det blå sygesikringskort, så her er det særligt vigtigt, at du tegner en rejseforsikring

Du skal være opmærksom på, at sygesikringskortene ikke dækker alt. Derfor er det en god ide at tegne en rejseforsikring, som dækker de ?huller?, der ikke er omfattet af sygesikringskortet. Som udgangspunkt dækker hverken det gule eller blå sygesikringskort f.eks. hjemtransport.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tegn ulykkesforsikring

Hvis du ikke allerede har tegnet en ulykkesforsikring, bør du overveje at tegne en, inden du tager på skiferie. På den måde er du bedre sikret, hvis du kommer galt afsted og får varige skader efter ulykken. Husk dog at tjekke policen grundigt så du er klar over, hvad din ulykkesforsikring præcist dækker!

Hvis uheldet er ude og du kommer til skade, kan du have ret til erstatning. Advokat Stine Lindbæk Luk fra Erstatningsgruppen, der behandler alle former for personskadeerstatningssager og bistår ved forsikringssager, har disse råd til dig, hvis du kommer til skade på skiferien:

Fem gode råd

Søg læge straks og bed om at få udleveret journalen, så du kan få den med hjem til Danmark. Den kan indeholde mange væsentlige oplysninger til brug for forsikringssagen.

Hvis der udfærdiges en politirapport, bør du også bede om en kopi af denne.

Tag billeder af ulykkesstedet. Det kan hjælpe dig med at dokumentere, at du ikke kørte et uforsvarligt sted. Det er også en god ide at tage billeder af dit udstyr, hvis dine ski f.eks. er knækket eller dit tøj er revet op. Det viser noget om selve styrtet og sandsynligheden for, at det har kunnet forårsage den skade, du har pådraget dig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved hjemkomsten skal du kontakte din egen læge og sikre dig, at dine symptomer bliver noteret i journalen. Måske har lægen på feriedestinationen ikke har fået fat i alle dine symptomer, og hvis de ikke er nævnt i journalen, har du ikke dokumentation for dem. Det er desuden vigtigt, at du efterfølgende løbende går til læge, så længe du fortsat har symptomer. Derved dokumenteres dine symptomer og varigheden af dem.

Anmeld skaden til din/dine ulykkesforsikringer og din rejseforsikring.