Hedeplanten Cypres Ulvefod har leget skjul på de sønderjyske heder i 30 år.

På de sønderjyske heder har man ikke registreret den sjældne plante, Cypres Ulvefod, siden 1980'erne. Men nu er den dukket op på et ganske lille område på Åskov Hede ved Gels Å.

- Det var helt tilfældigt, at vi fandt den herude. Og det er jo fantastisk, at den viser sig stadig at være her, og den er med til gøre områdets biodiversitet endnu højere, end vi var klar over, siger skovfoged Jens Hjerrild Hansen.

Cypres Ulvefod er på den danske rødliste over arter, der er i fare for at forsvinde helt, fordi den er sjælden i Danmark. Den findes kun på en håndfuld lokaliteter i Midt- og Vestjylland og er desuden blevet genfundet et enkelt sted i Gribskov på Sjælland. Derfor gør Naturstyrelsenen en indsats for at forbedre livsbetingelserne for den sjældne hedeplante.

Forsøg sat igang

- Vi har iværksat et forsøg dér, hvor vi har fundet planten på Åskov Hede. Forsøget skal afdække hvilken naturforvaltning, som er bedst for spredningen af planten. På den måde kan vi være med til at sikre den sjældne plante fremover ved forhåbentlig at øge bestanden i området, siger skovfoged Jens Hjerrild Hansen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Voksestedet på heden, hvor planterne gror, er blevet afmærket med små jernrør. Omkring feltet gøres forsøg med forskellige plejemetoder, som anbefales af Miljøstyrelsen. På den nordlige side af feltet er vegetationen blevet slået helt i bund. På sydsiden er lyngtørven skrællet af og til foråret vil østsiden blive brændt af helt ind til feltet, for at fjerne næring og skyggende vegetation. På den måde er det muligt at se, hvilken plejemetode den sjældne hedeplante bedst kan lide, hvis den spreder sig til de forskellige behandlede felter.

Pas på planten

Alle er velkomne til at besøge Åskov Hede mellem Gram og Ribe og se den sjældne plante - men pas godt på den. Cypres Ulvefod kan ses fra ridestien, som går lige forbi det afmærkede forsøgsområde.