Abonnementsartikel

Invasive arter som mårhund, stillehavsøsters og hyben er på hastig fremmarch i dansk natur. Nu har en ny uønsket art fundet vej til Danmark. I slutningen af januar fandt en borger nemlig en marmorkrebs i Karup Å i Skive.

Marmorkrebs er uønskede i dansk natur, fordi den kan fortrænge den hjemmehørende flodkrebs. Marmorkrebsen kan desuden bære krebsepest og gøre stor skade på flora og fauna.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Marmorkrebs adskiller sig fra mange andre invasive arter ved at være selvbefrugtende. Den kan derfor meget hurtigt blive talrig og forekomme i store tætheder.

Marmorkrebs er på EU's liste over invasive arter og er derfor omfattet af forbud mod blandt andet udsætning, transport og udveksling. Miljøstyrelsen har aftaler med en række organisationer, som må modtage arterne på EU-listen.

Indleveret til Aqua Silkeborg

Borgeren, der fandt krebsen i Skive, afleverede den til Aqua Silkeborg, som derefter har orienteret Miljøstyrelsen om fundet.

- Borgeren har gjort det helt rigtige, nemlig at aflevere dyret til en organisation, som må modtage arten. Det er det bedste at gøre, hvis man fanger eller har et dyr på EU-listen og ikke længere kan eller vil have det, siger biolog i Miljøstyrelsen Josefine Møller.

Marmorkrebs er populære i hobby-akvarier på grund deres marmorerede krop. Men de skal blive i akvariet, understreger Josefine Møller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er ulovligt at sætte marmorkrebs ud i naturen, men desværre er der nogle, der slipper deres akvariedyr og -planter ud i naturen. Det er formentlig også det, der er sket med marmorkrebsen, som er fundet i Skive.

Undersøger omfang

Miljøstyrelsen vil undersøge, om der er tale om en enkelt individ eller en egentlig bestand.

- Det er sådan set ikke årstid for krebsefiskeri. Men eftersom marmorkrebsen fra Skive angiveligt er fanget i januar, vil vi sammen med Skive kommune se på mulighederne for at lave en undersøgelse af Karup å og i området omkring Skive by, siger Josefine Møller.

Miljøstyrelsen har kendskab til få formodede observationer af marmorkrebs i Danmark, men disse har endnu ikke kunne bekræftes.