Abonnementsartikel

Hald Sø skulle først have haft besøg af Miljøstyrelsens biologer i 2020. Men styrelsen fremrykker overvågningen af søen efter lokal debat om søens tilstand.

Blandt andet har flere lokale medier beskrevet, at bestanden af dansemyg er gået kraftigt tilbage som følge af søens dårlige vandmiljø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Ved at fremrykke overvågningen finder vi ud af, hvordan vandmiljøet har det og dermed, hvad der kan give dansemyggene problemer, siger biolog Tue Stenholm Jakobsen fra Miljøstyrelsen.

Vandprøver fra top til bund

Til maj begynder Miljøstyrelsen at tage vandprøver og undersøge søens indhold af blandt andet plankton (klorofyl), kvælstof og fosfor. Desuden måles søens iltindhold og temperatur fra top til bund.

Hvis der er længerevarende iltsvind i bundvandet, kan det forklare dansemyggenes problemer i søen.

Resultatet af Miljøstyrelsens overvågning forventes til oktober.

Dansemyg gavner søen

Dansemyggen spiller en vigtig rolle for søens økosystem, da de i larveform fungerer som søens skraldemænd. De spiser blandet andet alger, dyreplankton og plantedele, som ender på bunden af søen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I Miljøstyrelsens vandområdeplaner beregnes søers tilstand ud fra kvalitetselementerne alger, undervandsplanter, fisk og vandkemi.

I seneste Vandområdeplan 2015-2022 har Hald sø tilstanden "Moderat økologisk tilstand", hvilket skyldes at der periodisk er for mange alger i søen. Søen lever således ikke op til målet om "God økologisk tilstand".

Miljøstyrelsen vil også i fremtiden følge med i Hald Søs tilstand. Næste undersøgelses år forventes at blive 2023.