Abonnementsartikel

Ældre kommer stort set lige så ofte til skade i trafikken som for 10 år siden, trods en generel nedgang i antallet af færdselsuheld, som resulterer i personskader. Cykeluheld står nu for 58 procent af de 65-74-åriges færdselsuheld mod 48 procent i 2007. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

De sidste 10 år er antallet af personer, som kommer til skade i færdselsuheld i Danmark faldet med knap tre trafikuheld pr. 1000 borger. Den største udvikling har fundet sted blandt de 18-19 årige, hvor antal trafikuheld med personskade er faldet med 14 trafikuheld med personskade per 1000 borgere fra 27,2 i 2007 til 13,3 i 2017.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ingen ændring

Midaldrende og ældre i alderen 55-64-år og 65-74-år kommer dog stort set lige så meget til skade som for 10 år siden. De 55-64 årige har slet ikke oplevet noget fald, mens der for de 65-74 årige ses et fald på knap 1 personskade pr. 1000 borger i aldersgruppen.

- Ældre er generelt mere udsatte i trafikken som bløde trafikanter. En af forklaringerne er, at jo ældre man er, jo mere udsat er kroppen for skader ved trafikuheld, siger fuldmægtig ved Danmarks Statistik Henning Christiansen med henvisning til undersøgelser fra Rådet for Sikker Trafik samt en omfattende amerikansk undersøgelse om ældres risiko for skader ved trafikuheld på motorcykel.

I 2007 var cyklen transportmidlet ved 48 procent af trafikuheld for de 65 - 74 årige. I 2017 er den andel steget til 58 procent. Den modsatte udvikling for denne aldersgruppe ses, hvor transportmidlet er bil eller som fodgænger.

Ofte solouheld

På 10 år er der sket ændringer i karakteren af ældres cykeluheld. Soloulykker stod for 78 procent af de ældres cykeluheld med personskade i 2017 mod 73 procent i 2007. Samtidig er andelen af uheld, som involverer flere køretøjer faldet fra at udgøre 27 procent af de cyklende ældres trafikuheld til at udgøre knap 22 procent i 2017.

- Næsten alle soloulykker på cykel med personskade registreres alene på skadestuen og tilskadekomsten må derfor anses for generelt at være af mindre alvorlig karakter, sammenlignet med de uheld hvor politiet tilkaldes, siger fuldmægtig Henning Christiansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skader på skulder, arm og hånd

Når de ældre cyklister kommer til skade, slår de oftest skulderen, armen eller hånden. Den næstmest almindelige skade er på hoften, benet eller foden.

- Antallet af hovedskader er ikke steget, hvilket kan tyde på, at de ældre husker cykelhjelmen, siger fuldmægtig Henning Christiansen med henvisning til Rådet for Sikker Trafiks cykelhjelmstælling, som viser stigende tendens i danskernes brug af cykelhjelm fra 2007-2015.