Abonnementsartikel

Fra 2. maj til 30. augugst får lodsejere med skov-ambitioner travlt på tværs af hele landet.

Her skal de nemlig - om de ønsker det - sende anmodninger om støtte til skovrejsning - privat og efter biodiversitetsformål. Men denne gang er det Landbrugsstyrelsen, som skal møde ansøgerne. Og ved Dansk Skovforening er man ikke tilfredse med den situation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er stærkt utilfredsstillende at skovordningerne forringes ved flytningen til Landbrugsstyrelsen. Forringelser betyder øget arbejdsbyrde i forbindelse med ansøgningerne både for ejerne og ved kommunerne, skriver foreningen.

Der er stærkt utilfredsstillende at skovordningerne forringes ved flytningen til Landbrugsstyrelsen.

Dansk Skovforening

Mere arbejde

Med flytningen til Landbrugsstyrelsen vil myndighederne nemlig ikke længere stå for at indhente efterfølgende dispensationer fra skovloven. Det skal ejeren nu selv søge hos Miljøstyrelsen.

Lodsejerne skal desuden også selv indhente alle de nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer fra offentlige myndigheder og vedhæfte dem som bilag til ansøgningsskemaet i Tast selv-service, før man indsender ansøgningen.

Noget er dog ikke ændret. Der er igen afsat 35 millioner kroner til ordningen. Ansøgningen indsendes gennem tast-selv-service på samme måde som sidste år, og man skal selv anmelde skovetablering og bede kommunen screene skovrejsningsprojektet.