Abonnementsartikel

Det, der begyndte som et kandidatprojekt på DTU i 2016, bliver i dag mandag den 18. marts 2019 indviet som en banebrydende testmodel på en ny type energilager. Energilageret, som findes på DTU Risø ved Roskilde, rummer måske svaret på, hvordan én af de største udfordringer ved brug af vedvarende energikilder kan knækkes.

- I den grønne omstilling af vores energisystem er lagring af vedvarende energi en stor udfordring. Sol, vind og bølger har det med at komme, når de vil, og ikke kun når der er brug for energien. Her er det lykkedes at lave en low-tech løsning baseret på simple materialer, som effektivt kan oplagre grøn energi til efterfølgende elproduktion ? løsningen har stort potentiale både nationalt og internationalt, siger Jens Brandt Bering, forretningschef for forsyning i NIRAS.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forsmag på storskala løsning

Energiselskabet SEAS-NVE, som står i spidsen for projektet, håber på at kunne udvikle den nye metode til at oplagre energi til storskala løsninger. Testlageret på DTU Risø kan med sine 3,5 kubikmeter oplagre en energimængde, som svarer til 875 kWh. Det er omtrent, hvad en gennemsnitlig husstand med to voksne og to børn forbruger af el over to måneder.

SEAS-NVE vil sammen med partnerne analysere resultater og målinger fra testlageret, før der træffes beslutning om at gå videre med større testanlæg. Der har i projektet været overvejelser om et energilager på størrelse med et moderne IKEA varehus på ca. 200.000 kubikmeter. Et lager i denne størrelse vil skulle deles op i celler, som hver kan gemme ca. 2,5 GWh, svarende til ca. 9.000 husstandes årlige elforbrug.

- En af vores største udfordringer som samfund er at minimere brugen af fossile brændsler. Der er et stort behov for endnu mere energi fra vedvarende energikilder og for at kunne lagre denne energi. Projektets undersøgelser tyder på, at lagring i opvarmede sten måske kan være med til at imødekomme dette behov. Stenlagre er en miljøvenlig og billig løsning, som i større skala kan være med til at indfri målsætningerne om en 100 procent fossilfri energiforsyning uden tab af forsyningssikkerhed, siger Jesper Hjulmand, administrerende direktør, SEAS-NVE.