Abonnementsartikel

Regeringen har givet 50 mio. kr. i tilskud til testfaciliteterne hos LORC (Lindø Offshore Renewables Center), der har til huse på det gamle Lindøværft ved Munkebo på Fyn. Det er et af de største tilskud nogensinde til dansk vindmølleindustri. De naceller, der skal testes, bliver samtidig de største i Danmark ? svarende til et 3-etagers hus og med en vægt på mellem 600 og 800 tons.

Nacellerne, der sidder øverst på en vindmølle, huser de systemer, der binder vindmøllens mange komponenter sammen og kan være med til at sikre en markant større strømproduktion. De store 16 MW havvindmøller, som kæmpenacellerne på testcenteret LORC skal sidde på, kan på en time under optimale forhold producere 16.000.000 Wh. En 16 MW mølle vil ved fuld effekt kunne holde ca. 80.000 ovne kørende på 150 grader, eller udtrykt i et mere normalt målestoksforhold, give strøm til ca. 31.000 husstande.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Firedobling af produktionen

Det er en firedobling af strømproduktionen i sammenligning med 3,6 MW møllerne på havet ud for Anholt, der kan producere 3.600.000 Wh på en time.

- Den danske vindmølleindustri tager helt bogstaveligt nogle kæmpe skridt for vores grønne omstilling og er samtidig med til at trække store investeringer til Danmark. Derfor har vi i regeringen besluttet at støtte de nye testfaciliteter på LORC med 50 mio. kr. Det arbejde, der kommer til at foregå her, er i alle danskeres interesse ? i forhold til klimaet, og i forhold til eksportmuligheder og grønne arbejdspladser, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

De 50 mio. kr. vil bidrage til etableringsomkostningerne af selve testfaciliteterne. Samlet set kommer den nye testfacilitet til at koste cirka 300 mio. kr. Danmarks Eksportkreditfond EKF, Nordea, Vækstfonden og Damarks Grønne Investeringsfond medfinansierer med lån på markedsvilkår. Driften vil blive dækket af brugerne af testfaciliteten.