Abonnementsartikel

Århus Kommunes VTU-fond har netop bevilget 1 mill. Kr. til udvikling af pesticidfri ukrudtsbekæmpelse med Weed Fighter metoden, der anvender mikrobølger. Pengene som Århus Kommune har bevilget skal, sammen med egenbetaling fra Fremtidens Miljø, anvendes til at bygge en prototype til ukrudtsmaskinen, der gør både gasbrændere og kemiske ukrudtsgifte som Roundup overflødige på færdselsarealer som fortove og cykelstier.

Første i verden

Fremtidens Miljø er som de første i verden lykkedes med at udvikle en metode til effektiv ukrudtsbekæmpelse med mikrobølger. Det skriver firmaet i en pressemeddelelse, hvor det også fremhæves, at et stort, uvildigt dansk institut har dokumenteret betydeligt mindre genvækst efter Fremtidens Miljøs ukrudtsmaskine, Weed Fighter, end efter en gasbrænder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forventningen hos Fremtidens Miljø er, Weed Fighter kan halvere tidsforbruget til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse. Derved er der store besparelser at hente, da det især er antallet af behandlinger og forbruget af mandetimer, der gør pesticidfri ukrudtsbekæmpelse dyrt og besværligt. Med færre og hurtigere behandlinger følger også en væsentlig besparelse på energiforbrug og CO2 udledning, i forhold til nuværende metoder som gasbrænding o.l. Og med forbedret konkurrence i forhold til pesticiderne vil endnu flere forhåbentlig gå over til pesticidfri bekæmpelse, så vi med tiden kan få færre pesticider i drikkevandet.

Fremtidens Miljøs leder af udviklingsprojektet, Jan Hugo Schmidt, glæder sig til samarbejdet med Århus Kommunes Teknik- og Miljøafdeling, vejdrift, hvor Tenna Olsen som projektleder skal forankre projektet i Århus Kommune. Samarbejdet er en udvidelse af et flerårigt samarbejde omkring testarealer, og når Århus Kommune vælger at investere tid og penge i projektet er det fordi de metoder der i dag anvendes til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse ikke er særligt effektive, og samtidigt ret omkostningstunge.

Mange bidrag til successen

Bestyrelsen i Fremtidens Miljø skriver også, at projektets succes først og fremmest skyldes de 475 aktionærer, der har købt aktier for 1,1 million kroner. Men også de gode samarbejdsrelationer til Århus Kommune og virksomheder som Yding Smedie & Maskiner, HedeDanmark og Kärcher, hjælper projektet fremad.

Udover aktionærernes indskud har Statens Innovationsfond bidraget til projektet med 400.000 kr.