Abonnementsartikel

Flade, sandede og grusede øer med få planter, er et paradis for ynglende fugle. Sådan et paradis har terner og andre fugle, der yngler omkring Agger Tange i den vestlige del af Limfjorden netop fået foræret af Naturstyrelsen.

I en uge har bulldozere flyttet sand for at etablere fugleøen ved at fjerne forbindelsen til land og bruge det overskudende materiale til udvidelsen af fugleøen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den nye fugleø er et godt eksempel på, når Naturstyrelsen griber idéer fra samarbejdspartnere og gør dem til virkelighed. Det er en sand fornøjelse, at kunne give de trængte terner og andre fugle et nyt fristed til at yngle og lade ungerne vokse op, hvor der er ro og fuglene ikke forstyrres, siger skovrider Ditte Svendsen.

16.000 kubikmeter sand

Projektet med fugleøen blev iværksat efter en henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening og Biologisk Forening for Nordvestjylland. På otte dage har maskinerne flyttet over 16.000 kubikmeter sand og i samme proces gjort fugleøen mere flad. Dette gør øen til en bedre lokalitet for ynglende terner, da de foretrækker ynglepladser, hvor der er et frit udsyn i alle retninger.

Naturstyrelsen har i de sidste to år lavet tiltag for at fjerne rynket rose i området. Derudover har frivillige fjernet skrald på øen, så nu er yngleparadiset klar til de kommende fugleunger.

Hvis man ønsker at tage kikkerten under armen og se på fuglelivet, kan man observere den nye fugleø lige øst for T-krydset mellem Aggervej og Lange Mole Vej, hvor Agger Nyhavn tidligere har været placeret.

Den nye fugleø er etableret som led i det store EU-Life projekt Sårbar Vestkystnatur, der også omfatter fjernelse af rynket rose, genopretning af naturlig hydrologi og genskabelse af klitheder.