Abonnementsartikel

Danmark skal have et rigt og varieret plante- og dyreliv. Det skrive Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse, hvor ministriet meddeler, at regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 150 millioner kroner til en række nye indsatser, der skal styrke biodiversiteten i Danmark. Der afsættes penge til større og bedre sammenhængende naturområder med flere levesteder for sjældne og truede arter, mere vild natur og bedre muligheder for at opleve naturen.

- Naturen får igen et konkret løft fra denne regering. Danmark får med de nye indsatser et grønnere og vildere land, så vi kan aflevere en natur i balance og med stor mangfoldighed til vores børn og børnebørn, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ét projekt bliver, at der kommer et areal med mere selvforvaltende natur på over 500 hektar på statens arealer ved Indskovene vest for Randers. Her vil der komme et varieret græsningslandskab med urørt skov, overdrev, enge og småsøer rundt om Fussingø Slot og ned til Fussingø Sø, hvor der vil blive udsat græssende dyr.

Flere overdrev

Der afsættes samlet godt 114 mio. kroner til at forøge Danmarks overdrevsarealer med et areal på 930 hektar ved at opkøbe private arealer og konvertere landbrugsarealer til overdrev. Samtidig bliver der skabt mere sammenhængende og bedre lysåben natur.

Herudover afsætter regeringen og Dansk Folkeparti penge til initiativer, der skal bidrage til at bevare og fremme biodiversiteten i det åbne land, blandt andet gennem tilskud til plantning af læhegn og småbeplantninger og ved en målrettet indsats for flere levesteder i det åbne land for såvel sjældne som jagtbare arter.

Fra landbrug til natur

Desuden er det besluttet at omlægge landbrugsdriften til lysåben natur på seks større statsejede ejendomme (Arrenæs, Dybbøl Banke, Fussingø, Hald Hovedgård, Kalø Hovedgård og Livø).

På statens arealer skal der skabes bedre adgang ved at anlægge flere stier og spor. Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat midler til flere naturoplevelser på statens overdrevsarealer, hvor der er mange muligheder for usædvanlige naturoplevelser blandt planter, fugle og sommerfugle, ligesom man kan gå på opdagelse i og nyde det særlige landskab.