Abonnementsartikel

Miljøstyrelsens nye overvågning viser, at der i løbtet af de seneste fire-fem år er kommet i alt 461 flere snæbel i Ribe Å, mens der er kommet 457 flere snæbel i Vidå.

- Snæblen er fortsat en sart og sårbar fisk, men det ser ud til, at det nu trods alt går den rigtige vej, siger forstfuldmægtig Ejgil Andersen fra Miljøstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ribe Å og Vidå er de to eneste vandløb med egentlige bestande af snæbel.

Snæbel er fortsat sårbar

Overvågningen viser, at der i Ribe Å findes i alt 790 snæbel. Det er en fremgang på 140 procent i forhold til den seneste tælling i 2013. Snæbelbestanden i Ribe Å er fortsat meget lille og sårbar, vurderer Miljøstyrelsen.

I Vidå er der nu i alt 3.143 snæbel, hvilket er en fremgang på 17 procent i forhold til tællingen i 2014. Snæbelbestanden i Vidå vurderes stadig som sårbar, men ikke akut truet.

De nye tal for gydebestanden er beregnet ud fra antallet af fisk, der blev fundet i vandløbene i efteråret 2018 og foråret 2019.

Tæt overvågning i de kommende år

Miljøstyrelsen vil fremover vurdere snæbelbestanden i Ribe Å hver andet år, næste gang i efteråret 2020. Der gennemføres kun tællinger hvert andet år for ikke at forstyrre de sjældne fisk unødigt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

17 procent af de fundne snæbel havde skader på kroppen fra sandsynligvis skarv, gedde eller odder.