Spagnum er et populært dyrkningsmedie, men udgravningen belaster klimaet og ødelægger værdifuld natur.

Spagnum er et godt og bekvemt dyrkningsmedie, som bliver brugt i stor stil af professionelle gartnerier og af private haveejere i bede og blomsterkrukker. Men spagnum er også en begrænset ressource. Udgravningen belaster klimaet, fordi der bliver frigivet store mængder CO?, når de gamle tørvemoser bliver drænet, og værdifuld natur bliver ødelagt.

Derfor er en gruppe danske virksomheder og gartnerier nu gået sammen med forskere fra Aarhus Universitet og Teknologiske Institut om at udvikle alternativer til spagnum. Samarbejdsprojektet BioSubstrate bliver støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram med godt seks millioner kroner og blandt deltagerne er en af verdens førende producenter af vækstmedier til gartneribranchen, Pindstrup Mosebrug.

Målet er at udvikle økonomisk konkurrencedygtige produkter med lige så gode fysisk-kemiske og biologiske dyrkningsegenskaber som spagnum.

Alternativ af fornybar biomasse

De nye vækstmedier skal fremstilles af restprodukter og fornybar biomasse som for eksempel fiberfraktionen fra biogasanlæg, halm, græsfibre, pil og elefantgræs. Det er langt mere klimavenligt, og hvis projektets forudsætninger holder, vil de alternative produkter få en klimabelastning, som er cirka 23 procent lavere end de traditionelle spagnumprodukters.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi vil screene forskellige rest-biomasser i første omgang og se, om nogle af dem virker lovende i forhold til helt eller delvist at kunne erstatte spagnum som vækstmedie, forklarer Jørgen Hinge, der er seniorspecialist hos Teknologisk Institut og projektleder i BioSubstrate.

- Hovedingrediensen i den spagnum, der produceres i dag, bliver gravet op i tørvemoserne, og selvom det ikke er en fossil ressource, så er den langsomt fornybar, siger han.

Efter screeningsprocessen bliver materialet testet i forskellige blandingsforhold og sammensætninger og afprøvet i til krydderurter, jordbær og småplanter.

Bredt samarbejde

Projektet BioSubstrate bygger på et bredt samarbejde mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og gart-nerier. Gartnerierne er Økologihaven, Kjærgårdsminde og Hunsballe Grønt, som skal bidrage med deres prak-tiske viden om de specifikke krav til vækstmediernes egenskaber, kvalitet og pris.

- Selvom vi kan lave et rigtig godt produkt, så er der jo ingen, der vil købe det, hvis det er for dyrt. Det er derfor en meget vigtig del af projektet at få opstillet en business case og se, hvor fordelene ligger for de forskellige interessenter, forklarer Jørgen Hinge.

BioSubstrates projektpartnere er foruden de tre gartnerier og Pindstrup Mosebrug, Ny Vraa Bioenergy, Advanced Substrate Technologies, Teknologisk Institut og Århus Universitet. Projektet løber over tre år, og det alternative produkt forventes at være på markedet i løbet af to år efter projektets afslutning.