Abonnementsartikel

For andet år i træk er danskerne flittige på tasterne, når det gælder indberetninger af invasive arter på Miljøstyrelsens indberetningsportal. Danskerne har indberettet 892 invasive arter sidste år, og det er 125 flere end året før, og det skyldes især det store antal af mårhunde:

- Det skyldes sandsynligvis det øgede fokus på mårhunde, som gør, at folk er opmærksomme på at indberette dyret, når det observeres, siger Josefine Møller, biolog i Miljøstyrelsen og fortsætter: ?Danskerne er også blevet opmærksomme på japansk pileurt, som er et stigende problem, hvor man kan se, at der kommer indberetninger fra flere og flere steder i landet. Som noget nyt i år har det også været muligt at indberette de invasive strandkrabber.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er de såkaldte "hemigrapsus-krabber", som blev spottet flere steder end hidtil antaget under den varme sommer sidste år, og der er i 2018 tilføjet indberetninger af 11 asiatiske strandkrabber og syv penselklippekrabber.

11 grå egern

Der er i år blevet indberettet 11 grå egern, men ingen af observationerne har kunnet verificeres:

- Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på nye invasive arter, fordi det giver os mulighed for at handle hurtigt, og undgå at arten etablerer sig. Derfor hører vi meget gerne, hvis folk observerer egern, der ikke ligner det hjemmehørende røde egern og dets sorte variant og meget gerne foto, for det gør det muligt at verificere indberetningerne, siger Josefine Møller.

Indberetningerne skal bl.a. være en hjælp til at fastsætte den rigtige håndtering af de 49 invasive arter, som er omfattet af EU-forordningen.

Voksende problem

De indsamlede data fra portalen kan bruges til at afgøre, hvor udbredte de forskellige arter er i Danmark og give os besked, hvis der observeres en invasiv art, som ikke før er observeret i Danmark. Det er nødvendigt at kende arternes udbredelse for at vurdere, om en eventuel bekæmpelse er mulig, eller om man kan begrænse spredningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Invasive arter er et voksende problem i hele verden, som kan få store samfundsøkonomiske, sundhedsmæssige og biologiske konsekvenser. En effektiv indsats mod spredning af disse arter kræver derfor samarbejde på tværs af landegrænser. Det er i det lys, man skal se EU's vedtagelse af en liste over 49 uønskede invasive arter. Indberetningerne og observationer fra andre kilder giver os et billede af udbredelsen af de 49 arter i Danmark. Udbredelsen for hver enkelt art indrapporteres til EU og deles med alle medlemslande, så man i Europa kan være opmærksom på, hvilke arter der kunne være på vej.

Der er flest indberetninger i sommer-efterårs månederne. Planterne bliver fortrinsvis indberettet i start sommeren (maj-juli) og herefter er det pattedyrene og primært mårhunden i efterårsmånederne.